Obchody 100. rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego i przyłączenia części Górnego Śląska do Polski

W dniu 09.06.2022 na Placu Kwiatowym w Katowicach oraz na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyły się obchody z okazji 100. rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego i przyłączenia części Górnego Śląska do Polski. W uroczystości wziął udział Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Roman Kuster. Podczas obchodów uczestnicy uczcili również pamięć poległych policjantów.

Uroczystości zostały zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 rok, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, Wojewodę Śląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Ślaskiego i Prezydenta Miasta Katowice.

W obchodach uczestniczył Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Roman Kuster, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor Roman Rabsztyn, Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach doktor Andrzej Sznajder, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 rok Teresa Bracka, Wiceprezydent Katowic Mariusz Skiba, Sekretarz Województwa Śląskiego Dariusz Ptaś, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej Łukasz Kudlicki, przedstawiciele władz państwowych, samorządowych i wojewódzkich, kierownictwo Policji garnizonu śląskiego i innych garnizonów, komendant Szkoły Policji w Katowicach, przedstawiciele służb mundurowych i innych zaprzyjaźnionych służb, policyjnego związku zawodowego NSZZ Policjantów, szeregu instytucji, duchowieństwa, stowarzyszeń i fundacji, delegacje organizacji kombatanckich i patriotycznych, młodzież szkół średnich i wielu innych zaproszonych gości, a także mieszkańcy Katowic.

Obchody rozpoczęły się na Placu Kwiatowym otwarciem wystawy „Pamiętaj, że nosisz mundur”, podczas której odbyła się prezentacja nowo zaprojektowanego przez Pocztę Polską okolicznościowego znaczka pocztowego. Głos zabrał doktor Andrzej Sznajder Dyrektor Oddziału IPN w Katowicach, który w swoim przemówieniu nawiązał do historii powstania Policji Województwa Śląskiego i jej działalności. W dalszej części nastąpiła prezentacja wystawy, o której opowiedziała Aleksandra Korol-Chudy z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej oraz Członek Zarządu OSRP 1939 Grzegorz Grześkowiak. Zastępca dyrektora Biura Współpracy Międzynarodowej i Filatelistyki Poczty Polskiej Mariusz Dawid wręczył organizatorom obchodów okolicznościowe ramki z okolicznościowym znaczkiem pocztowym.

Następnie uczestnicy udali się do Archikatedry Chrystusa Króla, gdzie odbyła się msza w intencji Policji, którą odprawił Metropolita Katowicki ks. abp Wiktor Skworc. W nabożeństwie uczestniczyli policjanci Kompanii Honorowej z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach. Uroczystą oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Kolejnym punktem obchodów była uroczysta zbiórka w Auli im. Aspiranta Policji Województwa Ślaskiego Jana Kali w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Zbiórka rozpoczęła się złożeniem meldunku Zastępcy Komendanta Głównego Policji przez dowódcę uroczystości. Następnie wszystkich gości przywitała Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 rok Teresa Bracka.

Następnie wręczono medale i odznaczenia.

Medale Za zasługi dla obronności kraju zostały nadane przez Ministra Obrony Narodowej. Złotymi medalami zostali odznaczeni Prezes OSRP 1939 r. Teresa Bracka i Członek Zarządu Stowarzyszenia Grzegorz Grześkowiak. Odznaczenia wręczył Szef Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej Łukasz Kudlicki.

Następnie Radny Sejmiku Województwa Śląskiego Jacek Świerkocki oraz Sekretarz Województwa Śląskiego Dariusz Ptaś wręczyli zasłużonym policjantom Honorowe Odznaki za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Srebrna odznaką uhonorowano m.in. I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariusza Krzystyniaka. Odznakami uhonorowano również komendy miejskie i powiatowe. Wśród wyróżnionych znalazły się jednostki policji z Będzina, Chorzowa, Dąbrowy Górniczej, Jaworzna, Mikołowa, Piekar Śląskich, Rybnika, Tarnowskich Gór, Zabrza oraz CBŚP Zarząd w Katowicach.

Ostatnimi odznaczeniami były Medale 30-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, które Przewodniczący NSZZ Policjantów woj. śląskiego Michał Szczęśniak wraz z Wiceprzewodniczącym NSZZ Policjantów woj. śląskiego Maciejem Dziergas wręczyli Pani Prezes OSRP 1939 r. Teresie Brackiej oraz Członkowi Zarządu Stowarzyszenia Grzegorzowi Grześkowiakowi.

 

 

 

 

 

 

Kolejną częścią obchodów było odczytanie adresów okolicznościowych: Prezesa Rady Ministrów Mariusza Morawieckiego, który odczytał Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego, odczytany przez . asp. Patryka Poloka z Gabinetu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, który odczytał Szef Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej Łukasz Kudlicki oraz Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego, odczytany przez Sekretarza Województwa Śląskiego Dariusza Ptasia. Po odczytaniu adresów okolicznościowych głos zabrali zaproszeni goście.