Nowy przewodniczący Śląskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

Andrzej Kołodziejski został nowym przewodniczącym Śląskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

Takiego wyboru dokonano podczas posiedzenia ŚFZZSM (6 – 7 lutego). Funkcjonariusz Służby Więziennej z Bielska – Białej jest jednocześnie przewodniczącym Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Katowicach. Andrzej Kołodziejski został wybrany na roczną kadencję.