Nowe ubezpieczenia dla emerytów policyjnych i członków ich rodzin !

Informujemy, iż w związku z wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia przez UNIQA TU na Życie S.A., spowodowanym przebiegiem ubezpieczenia, kończy się ochrona ubezpieczeniowa w Twojej polisie na życie.

Mając na uwadze powyższe, ZW NSZZ Policjantów w Katowicach wespół z GWARANTEM od dłuższego czasu prowadził negocjacje w celu kontynuacji ochrony ubezpieczeniowej. Rekomendowaną firmą, która przedstawiła najkorzystniejsza propozycje dalszej współpracy jest TUnŻ WARTA S.A.

Zakres ochrony prócz ryzyk związanych z ochroną zdrowia i życia uzupełniony jest o ryzyko neurastenii, opieki medycznej zarówno lekarza jak i pielęgniarki, zgodnie z dołączonym programem oraz możliwość dalszej indywidualnej kontynuacji.

Dodatkowo przewidziano, na prywatne ubezpieczenia, zniżki do 15% na ubezpieczenia komunikacyjne oraz do 20% na ubezpieczenia mieszkania, domu.

 

WARTA ASSISTANCE MEDYCZNY I RODZINNY,   w zał. plik, 

Warunkiem skorzystania z pomocy jest wystąpienie zdarzenia ubezpieczeniowego w trakcie odpowiedzialności ubezpieczyciela polegającego na:

• wystąpieniu nagłego zachorowania u ubezpieczonego, małżonka lub partnera, dziecka,
• doznaniu przez ubezpieczonego, małżonka lub partnera, dziecko obrażeń w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
• narodzin dziecka,
• wystąpieniu trudnej losowej sytuacji u ubezpieczonego, małżonka lub partnera, dziecka
UWAGA : usługi nie są świadczone w przypadku wydarzeń związanych z koronawirusem I są świadczone tylko w Polsce. (w takiej sytuacji dostępna jest teleporada z lekarzem)
Z usług assistance Ubezpieczony może skorzystać przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Centrum Operacyjne Warta jest stale otwarte I w każdej chwili możesz skorzystać z naszej pomocy. Potrzebna pilna pomoc?

 Wystarczy, że Zadzwonisz do Centrum Operacyjnego WARTA 502 308 308


DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA/ZMIANY , w zał.plik,


INDYWIDUALNA KONTYNUACJA, w zał.  plik,


ZGŁASZANIE ROSZCZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH

zgłaszanie roszczeń w formie elektronicznej:
https://www.warta.pl/pomoc-i-obsluga/zgloszenie-szkody/formularz-zycie/insured-data
infolinia WARTA: 
502 308 308
asysta przy likwidacji szkód, zgłaszanie roszczeń realizowane jest poprzez ZW NSZZP w Katowicach,        

mail: zwnszzp@interia.pl

telefon kontaktowy    48 478 511 972
informacja ogólna: SAU GWARANT Sp. z o.o,
telefon kontaktowy   32 476 34 80, 500 196 306