NARADA KADRY KIEROWNICZEJ POLICJI W SZCZYTNIE

15 czerwca 2018 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się narada kadry kierowniczej polskiej Policji. W spotkaniu wzięli udział Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk oraz Zastępca Komendanta Głównego nadinsp. Jan Lach, a także Komendanci Wojewódzcy Policji, Komendant Stołeczny Policji, Komendanci Szkół Policji, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji i Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji.
Spotkanie w Szczytnie dotyczyło bieżących i najistotniejszych kwestii związanych z funkcjonowaniem oraz kierowaniem Policją. Omawiano sprawy związane ze służbą kryminalną, służbą prewencyjną, szczególnie podkreślano istotne znaczenie zwalczania przestępczości wśród kibiców. Wiele miejsca poświęcono także zagadnieniom logistycznym, związanym z realizacją budżetu Policji w roku bieżącym.

W trakcie narady omówiono także m.in. problematykę dotyczącą polityki informacyjnej Policji, funkcjonowania pododdziałów zwartych oraz udzielania pomocy psychologicznej w trudnych sytuacjach.

(WSPol w Szczytnie)