Ministerstwo Rodziny: Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został przedłużony do 28 czerwca

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie przedłużony do 28 czerwca – poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Szefowa MRPiPS podczas konferencji prasowej Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim powiedziała: “Zasiłki opiekuńcze nad dziećmi do lat 8 będą przedłużone do 28 czerwca”.

– I będzie możliwość przedłużenia, ale taką datę teraz przyjmujemy – dodała.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wprowadzony ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Ustawa ta zakłada również możliwość wydłużenia okresu, gdy można pobierać zasiłek opiekuńczy na czas zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków.

Wybór rodziców
Na początku maja rząd umożliwił ponowne otwarcie placówek – żłobki, przedszkola i szkoły mogą wracać do pracy od 6 maja br. Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 maja br. zakłada jednak, że rodzice, którzy podejmą decyzję o osobistym sprawowaniu opieki nad dzieckiem, nawet jeśli placówka wróci do pracy, wciąż mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku.

Takie prawo przysługuje też w przypadku, kiedy to placówka nie będzie w stanie zapewnić opieki nad dzieckiem.

Dla kogo?
Z zasiłku skorzystać mogą rodzice dzieci do 8. roku życia, którzy nie mogą posłać dziecka do żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola czy szkoły, bo te są zamknięte z powodu zagrożenia koronawirusem.

Dodatkowy zasiłek przysługuje także ubezpieczonym rodzicom dzieci:

– do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
– do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Przepisy przyznają także prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna.