Minister przeciwny płatnym nadgodzinom dla osób posiadających dodatki funkcyjne!

W odpowiedzi na dezyderat Sejmowej Komisji ds. Petycji Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji stwierdził, że przyznanie prawa do płatnych nadgodzin funkcjonariuszom posiadającym dodatki funkcyjne jest niecelowe.
(…) Odnosząc się natomiast do objęcia rekompensatą pieniężną za ponadnormatywny czas służby również funkcjonariuszy uprawnionych do otrzymywania dodatku funkcyjnego należy mieć na uwadze, że genezą wprowadzenia dodatku funkcyjnego był między innymi brak możliwości odbioru wypracowanych godzin ponadnormatywnych rekompensowanych właśnie dodatkiem funkcyjnym, który de facto jest wyższy od dodatku służbowego (…) – czytamy w odpowiedzi MSWiA na dezyderat nr 176 sejmowej Komisji ds. Petycji

W naszej ocenie cytowana odpowiedź MSWiA wyczerpuje znamiona dyskryminacji i dlatego Zarząd Główny NSZZ Policjantów rozważy możliwość skierowania skargi do Trybunału Konstytucyjnego.

Odpowiedź MSWIA na dezyderat w załączniku