Minister Kamiński: konsekwentnie będę działał na rzecz poprawy sytuacji prawnej i uposażeń funkcjonariuszy.

– Cieszę się, że mogę dzisiaj stanąć przed Wami i powiedzieć, że wczoraj Sejm z ogromnym poparciem przyjął ustawę o wzmocnieniu służb mundurowych podległych MSWiA – powiedział Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji podczas obchodów Święta Policji w Warszawie. W uroczystości, która odbyła się na placu przed siedzibą CBŚP wzięli udział także prezydent Andrzej Duda i Maciej Wąsik, sekretarz stanu w MSWiA.

Tegoroczne Święto Policji jest wyjątkowe, ponieważ wczoraj 24 lipca br. Sejm przyjął ustawę o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez MSWiA. Ustawa wprowadza zmiany, dzięki którym warunki służby w formacjach podległych MSWiA będą coraz lepsze.

Prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że ocena pracy Policji jest najwyższa w historii. – Ponad 80 proc. obywateli uważa, że Policja dobrze realizuje swoje zadania. To wspaniały wynik, który jest efektem tego w jaki sposób wykonujecie Państwo swoją służbę dla obywateli i ojczyzny.

– Chciałem podziękować za niezwykłe zaangażowanie całej formacji w okresie walki z pandemią koronawirusa – podkreślił prezydent.
Minister Mariusz Kamiński powiedział, że przyjęta wczoraj ustawa o wzmocnieniu służb mundurowych podległych MSWiA zawiera szereg korzystnych dla funkcjonariuszy rozwiązań związanych z codzienną służbą.

– Chcę Was zapewnić, że konsekwentnie będę działał na rzecz poprawy sytuacji prawnej funkcjonariuszy i nowych instrumentów prawnych, które będą dawały jeszcze większą skuteczność Waszym działaniom – zaznaczył szef MSWiA.

Minister podkreślił, że bardzo ważnym rozwiązaniem, które wprowadza ustawa są dodatki motywacyjne.

– Bardzo chcemy, żeby z tego nowego rozwiązania skorzystali najbardziej doświadczeni funkcjonariusze. Zostańcie w służbie z wielkim pożytkiem dla państwa, dla obywateli i dla samej formacji – mówił minister Mariusz Kamiński do funkcjonariuszy.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych
Przyjęta 24 lipca br. ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez MSWiA, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw przewiduje m.in. wprowadzenie świadczenia motywacyjnego dla funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa oraz Służby Więziennej, którzy po 25 latach służby pozostaną w swojej formacji. Dodatek będzie przyznawany po 25 latach służby w wysokości 1,5 tys. zł brutto miesięcznie, a po 28,5 latach służby w wysokości 2,5 tys. zł brutto miesięcznie.

Przygotowane przez MSWiA rozwiązanie wzmacnia też ochronę prawną funkcjonariuszy – będzie im przysługiwać m.in. zwrot kosztów poniesionych na ochronę prawną, jeżeli postępowanie karne prowadzone w związku z wykonywaniem czynności służbowych zakończy się wyrokiem uniewinniającym lub zostanie umorzone.

Za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy (za wiek, staż i szkodliwe warunki służby) w Policji, Straży Granicznej i Służbie Ochrony Państwa wypłacany będzie ekwiwalent pieniężny wyliczany na podstawie współczynnika 1/21. Ujednolicone zostaną także zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa. Ponadto ustawa wprowadza szczegółowe rozwiązania dotyczące prawa funkcjonariuszy do otrzymywania bezpłatnego wyżywienia albo świadczenia pieniężnego w zamian za nie.

Awanse generalskie dla oficerów
W trakcie uroczystości prezydent Andrzej Duda oraz minister Mariusz Kamiński wręczyli nominacje generalskie na stopień nadinspektora. Otrzymali je: insp. Michał Ledzion – Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu, insp. Sławomir Litwin – Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi, insp. Piotr Mąka – Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu, insp. Paweł Półtorzycki – Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, insp. Robert Szewc – Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku, insp. Tomasz Szymański – Zastępca Komendanta Głównego Policji.

Medale i odznaczenia
Funkcjonariuszkom, funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym Policji zostały wręczone także medale i odznaczenia: Krzyże Zasługi, Krzyż Zasługi za Dzielność, Medale za Długoletnią Służbę, Odznaki Zasłużony Policjant, Medale Za Zasługi dla Policji oraz Odznaka Honorowa Służby Kontrterrorystycznej.

Komendant Główny Policji nagrodził również laureatów 13. edycji konkursu „Policjant, który mi pomógł”.