Koncert dla Fundacji w ramach obchodów Święta Policji

W warszawskich Łazienkach Królewskich odbył się koncert charytatywny na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, który był kolejnym etapem obchodów tegorocznego Święta Policji.

Reprezentujący Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka jego zastępca nadinsp. Roman Kuster zapoznał zebranych z ideą wsparcia Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, a jej prezes mł. insp. w st. spocz. Irena Zając wspominała początki Fundacji. Czek na kwotę 5 tys zł. od Zarządu Głównego NSZZ Policjantów przekazał na ręce Ireny Zając przewodniczący NSZZ Policjantów. Rafał Jankowski przekazując czek podkreślił, że NSZZ Policjantów jest od samego początku razem z Fundacją i tak będzie zawsze. Podkreślił również, że nie jest to pierwsze wsparcie Fundacji w tym roku i na pewno nie ostatnie.

Na widowni zasiadło wielu znamienitych, zaproszonych gości, więc fundacyjne puszki długo nie były puste. Turyści i mieszkańcy stolicy, którzy wysłuchali koncertu także nie szczędzili grosza na Fundację.

Będziemy też wspierali Bieg Charytatywny na 25-lecie Fundacji, w którym można wziąć udział od 25 lipca przez kolejnych 25 dni, czyli do 18 sierpnia. Bieg, chód lub spacer muszą trwać 25 minut, a odbywać się mogą w dowolnym miejscu. Warunkiem jest wplata 25 zł na rzecz Fundacji.

Czytaj więcej:  https://policja.pl/pol/aktualnosci/220987,Koncert-i-piknik-dla-Fundacji.html