Komunikat przewodniczącego FZZ SM ws. konferencji prasowej

Szanowne Koleżanki i Koledzy Funkcjonariusze!

W imieniu Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych reprezentującej interesy policjantów, strażaków, strażników granicznych, funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz Celno-Skarbowej, pragnę Was poinformować, że w dniu 27 marca 2018 r. w warszawskiej siedzibie ZNP przy ul. Smulikowskiego 6/8 (sala nr 512 V piętro) odbędzie się konferencja prasowa. Jej celem jest zapoznanie opinii publicznej z problemami naszego środowiska i żądaniami, jakie w dniu 12 marca 2018 r. Federacja skierowała do ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sprawiedliwości oraz Finansów.

W konferencji, oprócz reprezentantów Federacji, udział wezmą przedstawiciele reprezentatywnych central związkowych: Dorota Gardias, przewodnicząca Forum Związków Zawodowych i Leszek Miętek z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Od spełnienia żądań skierowanych do właściwych ministrów Federacja uzależnia osiągnięcie stabilizacji kadrowej w służbach mundurowych, twierdząc, iż jedyny sposób na osiągnięcie tego celu zależy przede wszystkim od radykalnego zwiększenia nakładów na wzrost uposażeń funkcjonariuszy z jednoczesnym przywróceniem uprawnień emerytalnych, jakie obowiązywały do 31 grudnia 2012 r.

W związku z powyższym zwracam się do Koleżanek i Kolegów związkowców z prośbą o to, aby w czasie konferencji prasowej na budynkach Waszych Jednostek zawisły flagi związkowe na znak poparcia dla żądań, o spełnienie których Federacja walczy. Nie chcemy by czasowe wywieszenie flag kojarzono z akcją protestacyjną, bo ta nie została jeszcze podjęta, i mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, że o słuszności naszych żądań przekonamy stronę rządową przy stole negocjacji.

Przebieg konferencji prasowej transmitowany będzie na żywo za pośrednictwem stron internetowych: http://nszzp.pl/, http://www.nszzfsg.pl/, http://www.nszzfipw.org.pl/, http://www.zzsflorian.pl/, https://www.zgnszzpp.pl/.

Ze związkowym pozdrowieniem!

/-/ Marcin KOLASA, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych