Komunikat MSWiA w sprawie podwyżek

MSWiA: do 9 stycznia propozycje związków i komendantów ws. środków na podwyżki.

Do 9 stycznia komendanci poszczególnych służb w porozumieniu ze stroną związkową mają przedstawić szefowi MSWiA pisemne propozycje podziału środków na podwyżki przewidzianych w ustawie modernizacyjnej – poinformował 3 stycznia 2017′ resort spraw wewnętrznych.
Zgodnie z ustawą modernizacyjną od 1 stycznia 2017 r. przewiduje się podwyżki dla funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz BOR w kwocie 253 zł (brutto) na etat.
„Propozycje te będą wnikliwie przeanalizowane przez kierownictwo MSWiA, a następnie zostanie podjęta decyzja dotycząca podwyżek dla formacji podległych resortowi. Przedstawiciele związków zawodowych otrzymali propozycje dokonania podziału podwyżek”– podkreśliło MSWiA w komunikacie.

Jak wskazano resort jest otwarty na argumenty i rozmowy ze stroną związkową. „Od samego początku prac nad ustawą modernizacyjną strona związkowa była informowana o szczegółach programu, w tym o konkretnych kwotach na podwyżki dla funkcjonariuszy, jak również o środkach finansowych, które zostaną przeznaczone na inwestycje czy zakupy sprzętu” – zaznaczył resort spraw wewnętrznych.

MSWiA poinformowało, że w 2017 r. podwyżki obejmą 150 tys. funkcjonariuszy policji, PSP, SG, BOR oraz 30 tys. pracowników cywilnych tych formacji. Przewiduje je uchwalona w połowie grudnia 2016 r. przez Sejm ustawa ustanawiająca program modernizacji służb mundurowych na lata 2017-2020, według którego do tych służb trafi 9,1 mld zł. Program obejmuje nie tylko podwyżki, ale także inwestycje budowlane, zakup samochodów, sprzętu informatycznego i łączności oraz uzbrojenia.

Z opublikowanych w grudniu przez Rządowe Centrum Legislacji projektów rozporządzeń określających wysokość wynagrodzeń funkcjonariuszy policji SG, PSP i BOR wynika, że w każdej z tych służb podwyżki wyniosą 253 zł miesięcznie na etat, a z uwzględnieniem nagrody rocznej za rok 2017 (wypłacanej w 2018 r.) – 274 zł.

Przeciętne uposażenie funkcjonariuszy służb mundurowych i specjalnych oraz żołnierzy zawodowych stanowi wielokrotność kwoty bazowej, określonej w ustawie budżetowej na dany rok. Od 2009 r. ta kwota pozostaje bez zmian i wynosi 1523,29 zł. Taka sama jest również w projekcie budżetu na 2017 r.

Projekty przewidują, że mnożnik w PSP wzrośnie z poziomu 2,95 do 3,13, w policji z 3,01 do 3,19, w SG – 3,03 do 3,21, a w BOR z 3,13 do 3,31. Oznacza to, że przeciętne uposażenie zawodowego strażaka wyniesie 4768 zł, policjanta – 4859 zł, pogranicznika – 4890 zł, a funkcjonariusza BOR – 5042 zł (wszystkie kwoty brutto).

Poprzednie podwyżki funkcjonariusze policji, BOR, SG i PSP otrzymali na początku 2016 r.

źródło: centrumprasowe.pap.pl 6 stycznia 2017