Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych odrzuciła poprawki zgłoszone w II czytaniu w Sejmie

Odbyło się posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych dla rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej (druki nr 432 i 493).

Posiedzenie odbyło się jeszcze w dniu wczorajszym i trwało od godziny 17:00 do 17:30.

Przewodniczący ASW Wiesław Szczepański – w trakcie II czytania zgłoszono 8 poprawek, czy Biuro Legislacyjne wnosi jakieś zastrzeżenia prawne? – poprawki są merytorycznie poprawne, jednak zostały zgłoszone w trakcie II czytania, co nie jest zgodne z art.119, gdyż poprawki wymagają trzech czytań. Ostatecznie Biuro Legislacyjne jedynie uszeregowało kolejność poprawek według najdalej idących.

Poprawka zgłoszona przez KO uzasadniała posłanka Małgorzata Pępek – zależy nam na zgłoszonej poprawce dotyczącej objęcia ustawą Służby Celnej i Skarbowej.

Minister Maciej Wąsik – do poprawek odniosłem się już w trakcie II czytania. Wnoszę o jej odrzucenie. Chcę uspokoić celników, jeśli okaże się, że niewypłacone emerytury sfinansują dodatki – to niezwykle szybko rozszerzymy te rozwiązania na pozostałe służby.

Ciekawostką obrad Komisji było pomyłkowe nazwanie przez przewodniczącego Wiesława Szczepańskiego – Sławomira Siwego, Sławomirem Szarym… Ale to jednak Sławomir Siwy przewodniczący związku zawodowego Celnicy.Pl zabrał głos podkreślając, że Służba Celna boryka się również z ogromną ilością wakatów, może dość do zapaści, jeśli chodzi o ciągłość wpływów do budżetu. Pominięcie Celników burzy też spójność służb mundurowych. – Prawa nie stanowi się na próbę – a co jeśli ustawa nie zadziała? – pytał Sławomir Siwy. Zabierzecie dodatki policjantom? Jaki rząd ma pomysł na to żeby ze służby nie odchodzili młodzi? – dodał Sławomir Siwy.

Maciej Wąsik – rząd docenia służby celne i skarbowe, w końcu to nasz rząd zapewnił im status emerytur mundurowych, jednak na uzupełnienie ustawy na tym etapie nie możemy się zgodzić.

  • Głosowanie nad poprawką nr 1 i nr 6 (Za przyjęciem 14, przeciw 19 – poprawka nie uzyskała większości).*
  • Głosowanie nad poprawką nr 7 i nr 8 (Za przyjęciem 13, przeciw 18 – poprawka nie uzyskała większości).
  • Głosowanie nad poprawką nr 3 (wnoszenie wyjaśnień na piśmie w postępowaniu dyscyplinarnym) Za przyjęciem poprawki – 14 przeciw 19 – poprawka nie uzyskała większości.
  • Głosowanie nad poprawką nr 4 – Za przyjęciem poprawki 11, przeciw 17 ). – oprawka nie uzyskała większości.
  • Głosowanie nad poprawką nr 5 (postulowali związkowcy z PSP) – Za przyjęciem – 14, przeciw 19) poprawka nie uzyskała większości.

Komisja jednogłośnie wybrała posła Zdzisława Sipierę jako posła sprawozdawcę Komisji w III czytaniu projektu ustawy na posiedzeniu plenarnym Sejmu RP.

Przewodniczący Komisji Wiesław Szczepański złożył okolicznościowe życzenia policjantom z okazji nadchodzącego Święta Policji i wyraził nadzieję, że ustawa zostanie przez Sejm uchwalona w głosowaniach, które odbędą się właśnie w dniu ich święta.

Na tym posiedzenie zamknięto

Notował (jp)

Nagranie posiedzenia do odsłuchania – tutaj

*Kolejność głosowań rozpoczynamy od nr 2, gdyż pierwszym głosowaniem zwyczajowo jest sprawdzenie Quorum