Kolejny Etap Odblaskowej Częstochowy

Policyjni związkowcy z Częstochowy przeprowadzili kolejny etap „Odblaskowej Częstochowy”. Około 100 przedszkolaków z Miejskiego Przedszkola nr 31 w Częstochowie otrzymało odblaskowe kamizelki i opaski. Działania przeprowadzone zostały dzięki zaangażowaniu Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów przy KMP w Częstochowie oraz dzięki pomocy Prezydenta Miasta Częstochowy. Akcja zainicjowana została przez Wiceprzewodniczącego ZT NSZZ Policjantów przy KMP w Częstochowie kolegę Daniela Zycha i jest to już kolejny etap realizacji. Dzięki zaangażowaniu przewodniczącego związków Arkadiusza Kobieli i całego zarządu oraz pomocy Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka, tym razem kolorowe kamizelki i opaski odblaskowe otrzymały wszystkie dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 31 w Częstochowie. W imieniu prezydenta miasta we wczorajszym spotkaniu uczestniczyła pani Katarzyna Centkowska-Wydmuch z wydziału edukacji Urzędu Miasta w Częstochowie. Na miejscu był też „Sznupek”, z którym maluchy robiły sobie zdjęcia prezentując przy tym otrzymane odblaski.