Kolejne plakaty na billboardach …

Kolejne plakaty na billboardach zostały zainstalowane we Wrocławiu, Łodzi i w Krakowie. Plakaty obrazują codzienność pracy policjantów. Codzienność, która niesie zagrożenie – jak w przypadku plakatu ukazującego pirotechnika policyjnego w akcji (zamieszczony we Wrocławiu), czy też poświęcenia i odporności psychicznej, jaką się muszą wykazać funkcjonariusze przy zabezpieczaniu wypadków drogowych (zamieszczone w Łodzi i w Krakowie).