KGP – UCZCILI PAMIĘĆ POLEGŁYCH POLICJANTÓW

Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk wraz z zastępcami nadinsp. Dariuszem Augustyniakiem i nadinsp. Kamilem Brachą w w imieniu kierownictwa polskiej Policji, wszystkich policjantów i pracowników Policji złożyli kwiaty i zapalili znicze przed obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” oraz przed Tablicą Pamięci w siedzibie KGP.

Znicze zapłonęły w piątek także na wojskowych Powązkach, gdzie w Alei Zasłużonych spoczywają prochy byłego Komendanta Głównego Policji gen. Marka Papały. To wyraz hołdu pamięci wszystkim poległym policjantom, złożony z okazji uroczystości Wszystkich Świętych.

Pamięć o tych, którzy w służbie Ojczyzny złożyli najwyższą ofiarę, ofiarę życia, jest żywa. Złożenie hołdu przez kierownictwo polskiej Policji jest tego wyrazem.

Przed obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” gdzie złożona jest urna z prochami policjantów, którzy na mocy rozkazu z 5 marca 1940 roku, podpisanego przez Józefa Stalina, zostali zamordowani przez NKWD i pogrzebani w Miednoje, oraz przed Tablicą Pamięci w siedzibie KGP, na której znajdują się nazwiska poległych w służbie policjantów, stanęły posterunki honorowe wystawione przez funkcjonariuszy Komendy Głównej Policji. Na warszawskich Powązkach wojskowych oddano hołd pamięci byłemu Komendantowi Głównemu Policji gen. Markowi Papale.

W Komendzie Głównej Policji założona została Księga pamięci, gdzie znajdują się nazwiska i sylwetki funkcjonariuszy, którzy w obronie innych oddali własne życie.

Niech pamięć o nich nigdy nie zgaśnie!

(BKS KGP/ mw / foto: Jacek Herok BKS KGP)