III Drużynowe Zawody w Wędkarstwie Spławikowym o Puchar Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku Białej .

Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów w SPPP Bielsko Biała organizuje w dniu 15 września 2021 roku III Drużynowe Zawody w Wędkarstwie Spławikowym o Puchar Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku Białej które odbędą się pod patronatem Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. Zawody odbędą się na łowisku Koła PZW Beskid w Pogórzu ul. Wierzbowa 28, 43-430 Pogórze powiat cieszyński.

W zawodach biorą udział drużyny 3 osobowe. Uczestnicy zawodów ponoszą całkowite koszty udziału w imprezie. W zawodach wziąć może udział max. 13 drużyn, decyduje kolejność zgłoszeń wraz z wpłatą wpisowego.

Koszty uczestnictwa:
1. koszt dla 3 osobowej drużyny – opłata startowa 120 zł (z przeznaczeniem min. na: opłata łowiska, spotkanie integracyjne, zabezpieczenie sanitarne łowiska),
2. koszt dla trenera, osób towarzyszących – 30 zł (spotkanie integracyjne).

Zgłoszenia drużyn ( trzech zawodników + trener / kierownik + ewentualne osoby towarzyszące) należy przesyłać, na znajdującej się w załączniku poniżej informacji karcie startowej, oraz opłatę wpisową na nr. konta 76102023130000300200264788 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. śląskiego 40-038 Katowice ul. Lompy 19 z dopiskiem Zawody Wędkarskie SPPP Bielsko Biała lub gotówką u organizatora zawodów w terminie do 10 września 2021 r. a potwierdzenie wpłaty na adres e-mail: mfender@op.pl celem uzyskania wstępnej informacji o liczbie uczestników.

Regulamin zawodów zostanie omówiony na miejscu w dniu zawodów.

Charakterystyka łowiska

Obowiązkowo siatka o dł. minimum 3 m i podbierak.

Program zawodów:
środa 15.09.2021
7:00- zbiórka uczestników na łowisku, losowanie stanowisk
7:30- wejście na stanowisko, przygotowanie do zawodów
8:50- nęcenie zanętą ciężką
9:00-13:00 Zawody wędkarskie o Puchar SPPP Bielsko Biała
13:00-14:00- ważenie ryb w sektorach, nagrodzenie najlepszych drużyn i zawodników.
14:00- Impreza integracyjna
Serdecznie zapraszamy do udziału w zawodach.
Z powodu stanu epidemicznego, wzrostu zachorowań lub wprowadzenia obostrzeń sanitarnych zawody mogą zostać odwołane a wpłacone wpisowe zostanie zwrócone zgłoszonym uczestnikom.
Ze związkowym pozdrowieniem

Przewodniczący
Zarządu Terenowego w SPPP B-B
Mariusz Fender