„HUZARZY ŚMIERCI – POLICJANCI W BITWIE WARSZAWSKIEJ 1920 ” PO RAZ PIĄTY W KULIGOWIE

W ramach obchodów 102. rocznicy powołania Policji Państwowej i 101. rocznicy „Cudu nad Wisłą”, współorganizowanych przez Komendę Główną Policji, w Kuligowie na Mazowszu 21 sierpnia 2021 r. odbyły się uroczystości upamiętniające Bitwę Warszawską 1920 roku, pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego. W tym roku, podobnie jak w roku ubiegłym, uroczystości miały nieco inny charakter z uwagi na sytuację epidemiczną w Polsce.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w intencji Ojczyzny i jej Obrońców w Kościele parafialnym pw. Matki Boskiej Loretańskiej w Kuligowie, po której nastąpiło złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą udział polskich policjantów w walkach z bolszewikami w 1920 r. Wiązanki kwiatów złożyli: w imieniu Mariusza Kamińskiego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – Michał Prószyński – dyrektor Gabinetu Politycznego MSWiA, w imieniu gen. insp. Jarosława Szymczyka Komendanta Głównego Policji – dyrektor Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP podinsp. Krzysztof Musielak, Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Katarzyna Lubiak, Starosta Wołomiński – Adam Lubiak, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego – Cezary Wnuk, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego – Wiesław Mędrzycki, Komendant Powiatowy Policji w Wołominie mł. insp. dr Marek Ujazda, Komendant Komisariatu Policji w Radzyminie nadkom. Paweł Piórkowski, Małgorzata Włodek reprezentująca Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. oraz przedstawiciele komendy Głównej Straży Pożarnej i władz samorządowych.

Główną atrakcją wydarzenia był koncert plenerowy Orkiestry Reprezentacyjnej Policji oraz dynamiczny pokaz wydzielonej jednostki specjalnej CPKP „BOA”. Pokazowi towarzyszyły liczne atrakcje m.in. pokaz specjalistycznego sprzętu Policji, mobilny posterunek, miasteczko ruchu drogowego, prezentacje Policji konnej i rzecznej, Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”. Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja oraz wystawa plenerowa zorganizowana przez Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP.

Warto także pamiętać, że ziemia Kuligowska wielokrotnie była scenerią historycznych wydarzeń. Doniosłym i ważnym dla historii Polski bojem, stoczonym przeszło 100 latu była bitwa z 17 sierpnia 1920 roku. Wtedy to, właśnie pod Kuligowem rozegrały się dramatyczne walki, podczas których legendarny polski Dyon „Huzarów Śmierci”, złożony z policjantów policji konnej z Warszawy, Łodzi i Polesia przypuścił, okupioną ogromnymi stratami, szarżę na przeprawiające się przez Bug oddziały bolszewickie zdominowane przez jednostki artylerii i broń maszynową. Ta całonocna bitwa była jednym z końcowych starć „Cudu na Wisłą”, który doprowadził do odzyskania przez Polskę niepodległości po przeszło stu latach zaborów. Ten bohaterski czyn od 5 lat celebrowany jest przez lokalne władze i społeczność pod hasłem „Huzarzy Śmierci – Policjanci w Bitwie Warszawskiej 1920 ”.

Źródło: BEH-MP KGP/Karol Woldan, zdj. Jacek Herok BKS KGP