Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych pisze do Prezydenta RP

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych skierowała 12 grudnia 2017 r. pismo do Prezydenta RP w sprawie ustawy o powołaniu Biura Nadzoru Wewnętrznego. W piśmie Federacja wyraża swoje obawy co do upolitycznienia służb i zgłasza wątpliwości w sprawie konstytucyjności tej ustawy. Federacja zwraca się z prośbą do Prezydenta o podjęcie kroków mających na celu powstrzymanie wejścia w życie wzmiankowanej ustawy w kształcie w jakim została uchwalona przez Sejm 9 listopada br.

Pismo FZZSM z dnia 12.12.2017 r. w załączniku.