Awanse w śląskiej policji

W rotundzie katowickiej komendy wojewódzkiej odbyła się uroczystość powołania na stanowiska komendantów i zastępców komendantów komend miejskich i powiatowych. Trójce mundurowym powierzono obowiązki na stanowiskach kierowniczych. Rozkazy wręczył policjantom Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariusz Krzystyniak.

Dzisiaj w rotundzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyła się uroczystość związana ze zmianami na stanowiskach kierowniczych. Powołani przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach na stanowiska komendantów komend miejskich i powiatowych oraz zastępców zostali następujący policjanci:

    podinsp. Robert Łuszcz na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Chorzowie,
    mł. insp. Robert Trzupek na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Jaworznie,
    mł. insp. Dariusz Atłasik na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku,
    nadkom. Dariusz Koniak na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Mysłowicach,
    mł. insp. Roman Fitrzyk na stanowisko I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Mysłowicach,
    mł. insp. Tomasz Kłosowicz na stanowisko I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu,
    podinsp. Andrzej Zbierański na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu,
    mł. insp. Piotr Sielecki na stanowisko I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Chorzowie.

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach powierzył pełnienie obowiązków na stanowiskach:

Komendanta Miejskiego Policji w Tychach – mł. insp. Andrzejowi Trzcińskiemu,
Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Katowicach – podinsp. Robertowi Piwowarczykowi,
Zastępcy Naczelnika Wydziału Sztabu Policji KWP w Katowicach – podinsp. Bogdanowi Królowi.

Rozkazy wręczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariusz Krzystyniak, który życzył nowo powołanym komendantom i naczelnikom sukcesów na obejmowanych stanowiskach.

Źródło: KWP Katowice