ASW zajmie się uchwałą Senatu o rehabilitacji prawnej policjantów

Dzisiaj, Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW) na posiedzeniu rozpoczynającym się o godzinie 16.00 zajmie się uchwałą Senatu o rehabilitacji prawnej policjantów (druk sejmowy 2185).

W agendzie posiedzenia znajduje się także rozpatrzenie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 2059).
Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (uchwała Senatu o rehabilitacji prawnej policjantów (druk nr 2185) – w załączniku
– uzasadnia senator Łukasz Mikołajczyk.

ZAŁĄCZNIKI