46. Ogólnopolski Rajd Górski „Szlakami Obrońców Granic”

W dniach 18 – 24 czerwca 2017 roku w Międzybrodziu Żywieckim /gm. Czernichów, pow. żywiecki, woj. śląskie/ odbył się 46. Ogólnopolski Rajd Górski „Szlakami Obrońców Granic”. Uczestnicy Rajdu zakwaterowani zostali w Kompleksie Wypoczynkowym „Relaks” przy ul. Beskidzkiej 42 i Osiedlowej 15.

Honorowy patronat nad Rajdem objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, a w skład Komitetu Honorowego weszli: Komendant Główny Straży Granicznej, Komendant Główny Policji, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego, Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu, Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu, płk SG Mieczysław Kurek – b. Komendant Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach, Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych, Prezes Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych oraz Wójt Gminy Czernichów, a współorganizatorami tej ogólnopolskiej imprezy turystycznej były Komendy Główne Straży Granicznej i Policji, Komisja Środowiskowa ZG PTTK, Komisja Turystyki w resorcie spraw wewnętrznych oraz Klub Turystyki Motorowej „Westerplatte” z Gdańska.

Nad sprawnym przebiegiem Rajdu czuwał Komitet Organizacyjny w składzie:

Komandor Rajdu – Mariusz Skrzyński
Honorowy Komandor Rajdu – Alojzy Nowak
Z-ca Komandora ds. organizacji – Wiesław F. Kubera
Skarbnik, kwatermistrz – Adam Czystowski
Sędzia Główny – Piotr Spłocharski
Rzecznik Prasowy, Kronikarz Rajdu – Aleksander Załęski
Przewodniczący Komisji Turystyki – Kazimierz Rabczuk
Sędziowie: Agnieszka Kurmanowska, Tadeusz Aleksandrzak, Jacek Witas

Uczestnikami Rajdu byli funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, żołnierze Wojska Polskiego, resortowi związkowcy, emeryci i renciści oraz ich rodziny. Łącznie uczestniczyło 217 osób, spośród których utworzono 22 drużyny piesze, z tego:

10 drużyn z Policji;
7 drużyn ze Straży Granicznej;
2 drużyny z Wojska Polskiego;
3 drużyny PTTK.

Zaplanowano następujące trasy rajdu:

1) Międzybrodzie Żywieckie (szlak żółty) – Kowalówka (szlak niebieski) – Kościelec (736 m n.p.m.) – Jaworzyna (864 m n.p.m.) – Przeł. Cisowa (rezerwat Szeroka) – Przeł. Przysłop Cisowy szlak czerwony – Przełęcz Isepnicka – Kiczera 827 m n.p.m. – Żar (761 m n.p.m.) szlak czarny – Międzybrodzie Żywieckie.

2) Międzybrodzie Bialskie, Wojtasy szlak żółty – Sokołówka (833 m n.p.m.) – schronisko „Na Magurce Wilkowickiej” (909 m n.p.m.) szlak niebieski – Czupel (933 m n.p.m.) – Rogacz (899 m n.p.m.) – Suchy Wierch (781 m n.p.m.) – Czernichów szlak czarny – Międzybrodzie Żywieckie Za Potokiem (szlak żółty) – Międzybrodzie Żywieckie.

3) Żarnówka Mała, zapora w Porąbce szlak czerwony – rezerwat Zasolnica, Bujakowski Groń (749 m n.p.m.) – stacja turyst. Hrobacza Łąka (828 m n.p.m.), Krzyż III Tysiąclecia szlak żółty – Żarnówka Duża.

4) Porąbka most szlak zielony – Palenica (582 m n.p.m.) – Bukowski Groń (767 m n.p.m.) / aleja limbowa – Trzonka (727 m n.p.m.) – Przeł. Bukowska – Mała Bukowa (650 m n.p.m.) – Przeł. Targanicka – Zajazd górski Kocierz (756 m n.p.m.) szlak czerwony – Beskid (759 m n.p.m.) – Przeł. Szeroka – Kocierz (884 m n.p.m.) – Przeł. Przysłop Cisowy – Cisowa Grapa (810 m n.p.m.) – Przeł. Isepnicka (szlak zielony) – Międzybrodzie Żywieckie.

5) Międzybrodzie Żywieckie (szlak czarny) – Żar (761 m n.p.m.) – dalej ścieżką spacerową do miejscowości Kozubnik (słynny PRL-owski ośrodek wypoczynkowy w ruinie, obecnie rewitalizowany) – dojście do szlaku zielonego – Porąbka ul. Żywiecka (elektrownia wodna) szlak czerwony – Żar (761 m n.p.m.) szlak czarny – Międzybrodzie Żywieckie.

W poniedziałek na Kiczerze odbył się egzamin z topografii, w którym maksymalną ilość punktów /10/ zdobyło 5 drużyn: „De-Ptaki” z Gdańska, „Gryfici” ze Szczecina, KTG Kuźnica, „Indywidualiści” z Gorzowa Wlkp. i „MON-iaki” z JW w Czarnem, a w środę po zejściu z trasy odbyły się:

Konkurs strzelecki

W konkursie strzeleckim, prowadzonym przez wieloletniego instruktora wyszkolenia strzeleckiego Krzysztofa Maszera z Warszawy, zwyciężył Mateusz Wanzel z Koła PTTK „Kormoran” przy Komendzie Powiatowej Policjiw Giżycku

Konkurs piosenki rajdowej

W konkursie piosenki rajdowej (własne słowa do znanych melodii) I miejsce z oceną 4,9 pkt zdobyła drużyna „Fregata” z Morskiego Oddziału SG w Gdańsku, II miejsce ex aeqvo „Bobry” z KPP w Drawsku Pomorskim i „Bażanty” z Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie /4,8 pkt/, a III miejsce drużyna „Myślenickie Traperki” z Myślenic /4,6 pkt/.

Na każdym naszym Rajdzie przeprowadzany jest także sprawdzian z zakresu wiadomości o terenie, na którym odbywa się Rajd oraz z historii i tradycji Straży Granicznej i Policji. W konkursie wiedzy wygrał Wiesław Czech, reprezentant koła „De-Ptaki” działającego przy Oddziale PTTK w Gdańsku, który w dogrywce pokonał Sebastiana Mosia, przedstawiciela drużyny„Fregata” z Morskiego Oddziału SG w Gdańsku.

W piątek 23 czerwca br. o godz. 17.00 odbyła się uroczystość podsumowania Rajdu i wręczenia nagród, którą zaszczycili swoją obecnością:

płk SG Adam Jopek – Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu,
mjr SG Dariusz Żabiński – reprezentujący Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu i Przewodniczącego Zarządu Oddziałowego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej,
kpt. SG Piotr Tomaszek – Komendant Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej,
podinsp. Krzysztof Czaja – Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Żywcu,
asp. sztab. Piotr Kłapyta – Komendant Komisariatu Policji w Gilowicach,
Adam Miksiewicz – Prezes Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów SG,
Piotr Stypa – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach,
Władysław Pindel – Prezes Koła Terenowego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Żywcu,
Adam Kos – Wójt Gminy Czernichów,
Henryk Dyduch – Kierownik Sekcji Operacyjnej Beskidzkiej Grupy GOPR w Żywcu,

Józef Wójciaczyk i Kazimierz Stanisz – jedni z pierwszych organizatorów Ogólnopolskich Rajdów Górskich „Szlakami Obrońców Granic”.
Zgodnie z protokołem Komisji Sędziowskiej 46. Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego „Szlakami Obrońców Granic”, czołowe miejsca zajęły drużyny:
I miejsce – Koło PTTK „De-Ptaki” z Oddziału Gdańskiego PTTK /104,0 pkt/,
II miejsce – Koło PTTK „Fregata” z Morskiego Oddziału SG w Gdańsku /102,9 pkt/,
III miejsce – Koło PTTK nr 8 – Klub Górski „Orły” przy Komendzie Stołecznej Policji /100,4 pkt/,
IV miejsce – „Gryfici” z Koła PTTK nr 39 przy Placówce SG w Szczecinie /100,0 pkt/,
V miejsce – „Bobry” z Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim /99,8 pkt/.

Przechodnią nagrodę główną – Statuetkę „POGRANICZNIKA” oraz puchar Przewodniczącego Komisji Turystyki w resorcie spraw wewnętrznych otrzymała drużyna Koła PTTK „De-Ptaki” z Oddziału Gdańskiego PTTK,
Puchar Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz puchar Honorowego Komandora Rajdu otrzymała drużyna Koła PTTK „Fregata” z Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku,
Puchar Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz puchar Komandora Rajdu otrzymała drużyna Koła PTTK nr 8 – Klubu Górskiego „Orły” przy Komendzie Stołecznej Policji,
Puchar Komendanta Głównego Policji oraz puchar Sędziego Głównego Rajdu otrzymała drużyna „Gryfici” z Koła PTTK nr 39 przy Placówce SG w Szczecinie, reprezentująca Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku,
Puchar Prezesa Zarządu Głównego PTTK oraz puchar Wojewody Lubuskiego otrzymała drużyna „Bobry” z Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim,
Puchar Przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych oraz puchar drużyny „Koniki” z Konina otrzymała drużyna „Indywidualiści” z Gorzowa Wielkopolskiego,
Puchar Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy SG oraz puchar Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego otrzymała drużyna „MON-iaki” z Jednostki Wojskowej 4580 w Czarnem,
Puchar Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów oraz puchar Koła PTTK „De-Ptaki” z Gdańska otrzymała drużyna z Koła PTTK „Bażanty” przy Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie,
Puchar Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu otrzymała drużyna Klubu Turystyki Górskiej Kuźnica przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej,
Puchar Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu otrzymała drużyna „Koniki” z Konina,
Puchar płk SG Mieczysława Kurka – b. Komendanta Karpackiego Ośrodka Wsparcia SG otrzymała drużyna „Myślenickie Traperki” z Myślenic,
Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach otrzymała drużyna „MON-iaki + 60” z Jednostki Wojskowej 4580 w Czarnem,
Puchar Prezesa Ligi Obrony Kraju otrzymała drużyna „Szarotki” z Karpackiego Oddziału SG w Nowym Sączu,
Puchar Prezydenta Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP otrzymała drużyna „Plessino” z Koła Terenowego nr 18 SEiRP przy KPP w Pszczynie,
Puchar Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej otrzymała drużyna „Żbiki” z Policyjnego Klubu Górskiego PTTK przy KPP w Żywcu,
Puchar Prezesa Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów SG otrzymała drużyna „Emerki” z Organizacji Terenowej Emerytów i Rencistów NSZZ Policjantów w Opolu,
Puchar Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych otrzymała drużyna „Ramię w Ramię – Białystok i Pułtusk”,
Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Żywcu otrzymała drużyna Koła PTTK „Kormoran” przy KPP w Giżycku,
Puchar Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie otrzymała drużyna „Neptun” z Kaszubskiego Dywizjonu SG Westerplatte,
Puchar Zarządu i Prezesa Związku Żołnierzy Wojska Polskiego otrzymała drużyna „Trzy psy” z Gdańska i Szczecina,
Puchar i dyplom Prezesa Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP otrzymała drużyna Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej w Nowym Sączu,
Puchar Wójta Gminy Czernichów otrzymała drużyna „Rogusie z Rumii”,
Puchar Klubu Turystyki Motorowej „Westerplatte” w Gdańsku otrzymała drużyna „Gryfici” z Koła PTTK nr 39 przy Placówce SG w Szczecinie,
Puchar „Uśmiechu”ufundowany przez Koło PTTK „Fregata” przy Morskim Oddziale SG w Gdańsku otrzymała Beata Jurek z Legnicy.

Tegoroczny Rajd – podobnie jak w latach ubiegłych – organizowany był pod hasłem szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Na piątkowej trasie Rajdu na górze Żar odbyło się szkolenie – instruktaż udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadzony przez wykwalifikowanego ratownika medycznego – panią ppłk SG Joannę Hybińską z Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu, wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego. W pokazie wzięli także udział ratownicy Beskidzkiej Grupy GOPR w Żywcu.
Podczas tegorocznego Rajdu uroczyście świętowaliśmy 90-te urodziny długoletniego Komandora Rajdu, aktualnie Honorowego Komandora Rajdu pana płka rez. Alojzego Nowaka. W trakcie konkursu piosenki rajdowej, życzenia w imieniu Komitetu Organizacyjnego i wszystkich uczestników Rajdu złożył Jubilatowi Komandor Rajdu Mariusz Skrzyński. Odśpiewano gromkie „200 lat”.
Podczas piątkowego podsumowania Rajdu Jubilat otrzymał od Ujków Ziemi Krakowskiej rzeźbę autorstwa Stanisława Trybały ze Skomielnej Czarnej.

W czasie trwania Rajdu zweryfikowano 34 książeczki GOT, w tym na Odznakę:

Popularną – 20,
Małą Brązową – 5,
Małą Srebrną – 7,
Małą Złotą – 1,
Za wytrwałość – 1.

Zdjęcia: Aleksander Załęski
Tekst: Kazimierz Rabczuk