Komunikat Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. śląskiego

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. śląskiego w całości popiera treść porozumienia podpisanego w Warszawie w dniu 8 listopada 2018 r., pomiędzy MSWiA a przedstawicielami Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych na czele z przewodniczącym kol. Rafałem Jankowskim – kończącego ogólnopolską akcję protestacyjną służb mundurowych.

Pełna treść pisma w załączniku 1

Pismo Rafała Jankowskiego w załączniku 2