ilustracja

Opinia Prezydium KK NSZZ „Solidarność” nt. projektu zmiany ustawy o Policji

22 maja 2017 więcej
ilustracja

Stanowisko Forum Związków Zawodowych w sprawie pluralizmu związkowego w Policji

18 maja 2017 więcej
ilustracja

Prokurator przekroczył swoje uprawnienia

17 maja 2017 więcej
ilustracja

Zmiany w systemie pracy patroli policyjnych

14 maja 2017 więcej
ilustracja

Posiedzenie Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych /ASW/

11 maja 2017 więcej
ilustracja

Żandarm jak policjant…

10 maja 2017 więcej