ilustracja

Przedstawiciele ZW NSZZ Policjantów woj.śląskiego zapalili znicze przed obeliskiem pamięci Śląskich Policjantów poległych na służbie oraz Grobem Policjanta Polskiego.

31 października 2019 więcej
ilustracja

Pamiętamy.

31 października 2019 więcej
ilustracja

Zarząd Główny oczekuje na uwagi do opracowania jednoznacznych wytycznych w kwestii rozliczania nadgodzin.

29 października 2019 więcej
ilustracja

Bezpłatne leki i środki żywieniowe dla funkcjonariuszy weteranów. Projekt Rozporządzenia MSWiA.

28 października 2019 więcej
ilustracja

DZIELNICOWY ROKU I KIEROWNIK REWIRU DZIELNICOWYCH ROKU 2019′ WYŁONIENI

28 października 2019 więcej
ilustracja

Studia dla członków związków zawodowych, funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych o 50 % taniej!

26 października 2019 więcej