Życzenia z okazji Święta Policji 2020’

Z okazji Święta Policji, wszystkim Policjantkom, Policjantom i Pracownikom Policji, a także Waszym bliskim, w imieniu Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. śląskiego składam najserdeczniejsze życzenia spokojnej i satysfakcjonującej służby.

Jednocześnie pragnę gorąco wszystkim podziękować za wsparcie w pracy na rzecz poprawy warunków służby, jaką realizujemy w Zarządzie Wojewódzkim i we wszystkich Zarządach Terenowych NSZZ Policjantów woj. śląskiego.

Wszystkiego najlepszego

Michał Szczęśniak
Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. śląskiego