Związkowcy MON zawieszają prace. Chcą podwyżek

Jak można przeczytać poniżej Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak nie rozmawia ze związkowcami. Dla nas nie jest to żadne zaskoczenie, bo wcześniej to był nasz minister – MSWiA. Panowie związkowcy z MON, chyba niewiele zdziałacie? Ale trzeba próbować – komentują związkowcy policyjni z Wrocławia.

***

Już 9 stycznia tego roku wszystkie związki zawodowe pracowników resortu obrony narodowej skierowały do nowo mianowanego ministra list w sprawie poprawy wynagrodzeń wszystkich pracowników.
Do dziś nie otrzymaliśmy od pana ministra Mariusza Błaszczaka odpowiedzi i nie znamy np. terminu spotkania i podjęcia rozmów w tej sprawie – powiedział nam Krzysztof Paluch, prezes Związku Zawodowego Militaria, wchodzącego w skład OPZZ. – To nie jest dobra praktyka, bowiem poprzedni minister nie spotkał się z nami bezpośrednie ani razu w ciągu dwu lat urzędowania.

Formalnie, właśnie w 2016 r. minister obrony narodowej ustalił poprzez swoje służby z niektórymi związkami zawodowymi zrzeszonymi w resorcie, że w 2018 roku nastąpi „znaczący wzrost wynagrodzeń”.

– Mowa była o ok. 250 zł brutto – dodaje Paluch. – Tymczasem choć w budżecie MON na bieżący rok pojawiły się dodatkowe środki, w wysokości 185 mln zł, to podwyżek wciąż nie ma.
Przypomina on, że w piśmie z 9 stycznia związkowcy napisali, że oczekują:

– przedstawienia stronie społecznej wyczerpującej informacji w zakresie poprawy poziomu wynagrodzeń od 1 stycznia 2018 r. dla wszystkich pracowników resortu obrony narodowej w formie podwyższonych wynagrodzeń zasadniczych wraz z pochodnymi oraz wskazanie terminu wypłaty tych podwyższonych wynagrodzeń,

– zorganizowania z ministrem spotkania w celu omówienia spraw dotyczących polityki zatrudnieniowo-wynagrodzeniowej pracowników zatrudnionych w resorcie MON.

Pod listem podpisali się przedstawiciele: Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Wojska, Krajowej Sekcji Pracowników Cywilnych MON NSZZ „S”, Krajowej Rady Związku Zawodowego Poligrafów, Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Sektora Obronnego, Zarządu Krajowego Związku Pracowników Wojska „Tarcza” i Zarządu Krajowego NSZZ „S”- 80.

Jak podkreśla prezes Paluch, w związku z lekceważeniem przez ministerstwo tych postulatów, strona związkowa zawiesiła 29 stycznia prace związane z kompleksową zmianą w sprawie układu zbiorowego pracy.

W sprawie informacji, czy kierownictwo MON ustaliło już termin spotkania z przedstawicielami związków zawodowych, zwróciliśmy się do rzecznika prasowego. Czekamy na odpowiedź.