ZW NSZZ Policjantów interweniuje w sprawie warunków w Ośrodku Szkolenia Policji w Sieradzu

Skandaliczne warunki wyżywienia i szkolenia w Ośrodku Szkolenia Policji w Sieradzu opisuje Gazeta Wyborcza w Łodzi, w artykule Blanki Rogowskiej zatytułowanym: „Ośrodek Szkolenia Policji w Sieradzu. Pleśń w maśle, włosy w pierogach, plastik w zupie”

(…) Pleśń, włosy, plastik i styropian w jedzeniu, powodującym rozwolnienie u całego plutonu, spróchniały i przegnity tor przeszkód z wystającymi gwoździami, brak internetu przy jednoczesnej nauce zdalnej. Młodzi adepci policji opowiadają o ośrodku szkolenia w Sieradzu.

Krzysztof Balcer

Autorka cytuje wypowiedź przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. łódzkiego podinsp. Krzysztofa Balcera:
– Związek zawodowy interweniował w sprawie posiłków i to nie tylko w tym roku. Pojawiały się zapewnienia, że zmieni się firma przygotowująca posiłki. Z tego, co wiem, sytuacja się jednak nie poprawia – przyznaje Krzysztof Balcer, szef policyjnych związkowców z województwa łódzkiego.

Dodaje, że palącym problemem jest też stan toru przeszkód i braku inwestycji w ośrodek, w którym szkolą się kadeci z całej Polski.

– Z inicjatywy związkowców z ośrodka dwa lata temu zorganizowana została siłownia na powietrzu. Otwarcie było z wielką pompą. Wtedy zadeklarowaliśmy, że związek może partycypować w pokryciu inwestycji remontu toru przeszkód i że pomoże w zdobyciu pieniędzy na ten cel. Na tę propozycję nie było żadnej reakcji kierownika ośrodka – mówi Balcer i dodaje: – Ośrodek wchodzi w skład Wydziału Kadr i Szkoleń KWP. Mimo cyklicznie zgłaszanych przez związek problemów nie spotkaliśmy się z jakimkolwiek zainteresowaniem ze strony kierownictwa tego wydziału.

Związkowcy przekazali sprawę nadinsp. Sławomirowi Litwinowi, komendantowi wojewódzkiemu, który zapewnił ich, że uruchomi czynności kontrolne. – Czekamy na rezultaty – mówi Balcer.

Czytaj więcej…