ZTEiR w Częstochowie zorganizował spotkanie z okazji Dnia Kobiet

W dniu 8 marca 2018 roku Zarząd Terenowy Emerytów i Rencistów NSZZ Policjantów Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie zorganizował dla wszystkich członkiń Związku uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet.

Przewodniczący ZTEiR Kol. Marian STRZELECKI złożył serdeczne życzenia i wraz z pozostałymi członkami Zarząądu wręczył członkiniom upominki rzeczowe. Spotkanie odbyło się w miłej i serdecznej atmosferze przy wspólnym posiłku i słodkim poczęstunku przygotowanym przez pracowników KASYNA TRÓJKĄT.

W imieniu uczestniczek głos zabrała Kol. M. DŁUGOSZ, która nie szczędziła słów podziękowania, wyrażając szacunek dla Przewodniczącego ZTEiR oraz czł‚onków zarządu za organizację spotkania. Wiceprzewodnicząca ZTEiR Kol. J. CHWASTOWSKA złożyła obecnym na spotkaniu Panom życzenia z okazji zbliżającego się Dnia Mężczyzny oraz wraz z Kol. M. ŁOKAJ wręczyły każdemu mężczyźnie słodki drobiazg.

Maciej Dziergas
rzecznik prasowy NSZZ Policjantów
woj.śląskiego