Znamy powód opóźnień w sprawie nowelizacji art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy

Projekt nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy służb mundurowych, zakładający zrównanie statusu funkcjonariuszy przyjętych do służby po dniu 1 stycznia 1999 r. pod względem sposobu wyliczania emerytury za czas pracy poprzedzający służbę wymaga

dodatkowych uzgodnień z Ministrem Finansów. Okazuje się, że przygotowany przez MSWiA projekt nie uwzględnia dodatkowych kosztów wynikających z nowelizacji z dnia 11 maja 2017 r., kiedy to do systemu zaopatrzeniowego włączono funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Wiceminister SWiA Jarosław Zieliński w piśmie zaadresowanym do przewodniczącego Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego nie zawarł niestety informacji, kiedy ocena skutków regulacji zostanie zaktualizowane i kiedy projekt trafi do dalszego procedowania.

W załączeniu pismo Wiceministra.