Zmiany w Zarządzie Zasobami Mieszkaniowymi MSWiA

1.Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

2. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu o opróżnienie lokalu mieszkalnego.

3. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
4. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Przygotowane projekty rozporządzeń podyktowane są uchwaleniem ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o utworzeniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w miejsce Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W związku z powyższym zaistniała konieczność dokonania zmiany nazwy rozporządzeń dotyczących gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSW na MSWiA