Zmiana rozp. MSWiA w sprawie wysokości równoważnika w zamian za umundurowanie.

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

Nowelizacja rozporządzenia MSWiA z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie jest konsekwencją zmiany rozporządzenia MSWiA z 20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania policjantów polegającej na uwzględnieniu w przepisach nowego stanowiska służbowego – starszego dzielnicowego. Wysokość równoważnika dla policjantów na stanowisku starszego dzielnicowego została ustalona z uwzględnieniem 3 – letniego okresu używalności i jest równa wysokości równoważnika dla policjanta na stanowisku dzielnicowego.

Projekt w załączniku: