Ile zarabia się w Policji?

1 608 zł – tyle na rękę dostanie świeżo upieczony policjant. Ale jego zarobki – wraz ze wzrostem doświadczenia – urosną potem do średnio 4,4 tys. zł, wynika z danych KGP przekazanych przez dziennik.pl.

Zarobki w policji zależą przede wszystkim od grupy zaszeregowania – tych jest łącznie 16. Tyle teoria, w praktyce oznacza to, że kursant (1. grupa zaszeregowania), czyli funkcjonariusz, który przebywa na stacjonarnym szkoleniu podstawowym, dostanie „na rękę” średnio 1,6 tys. zł miesięcznie. – Przy czym ma on zapewnione na czas kursu zakwaterowanie i wyżywienie – doprecyzowuje podkom. Dawid Marciniak z zespołu prasowego Komendy Głównej Policji.

Po zakończeniu szkolenia kursant mianowany jest policjantem w 2. grupie uposażenia i może liczyć na pensję wyższą o ponad 840 zł; miesięcznie zarobi już do 2,5 tys. zł. – Wraz z nabywanym doświadczeniem i pokonywaniem kolejnych szczebli zawodowych rośnie jego uposażenie. I tak np. na stanowisku referenta (3. grupa) średnia miesięczna pensja wynosi 2,8 tys. zł, a na dzielnicowego i kontrolera ruchu drogowego (4. grupa) – średnio 3,1 tys. zł – dodaje podkom. Dawid Marciniak.

Grupy 2. i 3. to przy tym jedne z największych grup w policji (liczą odpowiednio po 14,7 tys. i 20,5 tys. osób), najliczniejszą jest grupa 5. – tworzą ją osoby zatrudnione na etatach detektywa i asystenta (łącznie 22,5 tys. osób). Ile zarabiają? Średnio 3,4 tys. zł miesięcznie.

Zgodnie z art. 99 ustawy o Policji przeciętne uposażenie policjantów stanowi wielokrotność kwoty bazowej, która wynosi ok. 1,5 tys. zł. Do tego dochodzą liczne dodatki stałe, w tym: z tytułu wysługi lat, za stopień, służbowy, funkcyjny, stołeczny, za opiekę nad służbowym koniem lub psem, instruktorski, lotniczy, kontrolerski i specjalny oraz dodatek terenowy. Policjant może też liczyć na nagrody i świadczenia socjalne, np. zasiłek na zagospodarowanie i zapomogi.

6. grupę zaszeregowania stanowią policjanci na stanowiskach dyżurnych i specjalistów – ich średnie miesięczne zarobki wynoszą około 4 tys. zł.

W marcu tego roku policjanci dostali podwyżki – te w zależności od grupy zaszeregowania wynosiły od 200 do 254 zł brutto.
A ile zarabiają osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych i wykonawczych wyższego szczebla? Kierownicy referatów mogą liczyć na nieco ponad 4 tys. zł, naczelnicy wydziałów – 4,3 tys. zł, a eksperci – 4,9 tys. zł.

Dla porównania komendant powiatowy dostaje co miesiąc blisko 7 tys. zł, podczas gdy np. komendant wojewódzki – 9 tys. zł. Zarobki zastępcy komendanta głównego to z kolei ponad 12 tys. zł, a komendanta głównego – około 15 tys. zł.

Łącznie w policji zatrudnionych jest 98,7 tys. osób, wynika też z danych KGP.