Zamrożenie kwoty bazowej w sferze budżetowej ale: „nowe widełki”

Zamrożenie kwoty bazowej na poziomie 1 789,42 zł zakłada projekt ustawy budżetowej na 2018 rok. Oznacza to, że nie wzrośnie maksymalny poziom wynagrodzenia wójta, burmistrza, prezydenta miasta, marszałka, starosty czy radnego.

W przypadku wójta, burmistrza, prezydenta miasta, marszałka i starosty pensje nie będą mogły przekroczyć 12,5 tys. zł. Wynagrodzenie radnego nie będzie mogło być wyższe niż niespełna 2,7 tys. zł.

Ustawa o pracownikach samorządowych stanowi, że pensja wójta, burmistrza, prezydenta miasta, marszałka i starosty w 2018 r. nie będzie mogła być wyższa niż siedmiokrotność kwoty bazowej. To dokładnie 12 525,94 zł z uwzględnieniem wszystkich składników i dodatków.

Do powyższej kwoty nie wlicza się jedynie trzynastki w wysokości 8,5 proc. rocznego wynagrodzenia, a także nagrody jubileuszowej, która wynosi od 75 proc. wynagrodzenia miesięcznego po 20 latach pracy do 400 proc. wynagrodzenia miesięcznego po 45 latach pracy.
Decyzję o wysokości wynagrodzenia konkretnego wójta, burmistrza, prezydenta miasta, marszałka czy starosty podejmuje kolejno rada gminy, powiatu lub sejmik województwa w oparciu o widełki zawarte w rozporządzeniu ws. wynagradzania pracowników samorządowych.

Wysokość diet radnego nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe określonej w ustawie budżetowej. Podobnie jak w 2017 roku radny nie będzie mógł miesięcznie otrzymać więcej niż 2 684,13 zł. Pamiętajmy, jednak, że wysokość świadczenia radnego zależy od wielkości gminy oraz funkcji przez niego pełnionej, dlatego w wielu wypadkach jego dieta będzie niższa.
Maksymalna przewidziana kwota przysługuje radnym w gminach o populacji liczącej powyżej 100 tys. mieszkańców. W gminach od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców to najwyżej 75 proc. tej kwoty, czyli 2 013,10 zł, a w gminach poniżej 15 tys. mieszkańców – jej połowa (1 342,07 zł). Stanowią tak zapisy rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy.

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2018 r. w samorządach obowiązują nowe widełki wynagradzania, przewiduje je nowelizacja rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Pensja zasadnicza referenta wzrosła o 510 zł, inspektora – o 420 zł, a wynagrodzenie sekretarza jest o 100 zł wyższe.