Zakończyła się Konferencja Prasowa Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych (dostępna retransmisja)

Jak zapowiadaliśmy, 27 marca 2018′ odbyła się transmitowana na naszym portalu na żywo Konferencja Prasowa Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych reprezentującej interesy policjantów, strażaków, strażników granicznych, funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz Celno-Skarbowej.
Konferencja trwała niespełna godzinę. Obecne były liczące się media m.in. Polsat News, TVN24 oraz stacje radiowe. Konferencję wypełniły wypowiedzi przewodniczących poszczególnych związków zawodowych wchodzących w skład Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

Konferencję otworzył przewodniczący Federacji ZZSM a zarazem przewodniczący NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Marian Kolasa – przewodniczący Federacji przedstawił wszystkie osoby uczestniczące w konferencji, wśród nich Dorotę Gardias – Przewodniczącą Forum Związków Zawodowych, Leszka Miętka – wiceprzewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Rafała Jankowskiego, przewodniczącego NSZZ Policjantów, Czesława Tułę, przewodniczącego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, Krzysztofa Oleksaka, przewodniczącego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”, Krzysztofa Hetmana, przewodniczącego NSZZ Pracowników Pożarnictwa i Kamila Osipowskiego – przewodniczącego Zarządu Związku Zawodowego Służby Celnej.

Na wstępie Przewodniczący Federacji Służb Mundurowych udzielił głosu przewodniczącemu NSZZ Policjantów Rafałowi Jankowskiemu, który omówił aktualną sytuację funkcjonariuszy pod względem uposażeń, realizację Programu Modernizacji Służb Mundurowych, wakatów oraz trudności z naborem kandydatów do służby w formacji. Rafał Jankowski wysunął postulat, aby wzorem wojska ustanowić dla służb mundurowych procent PKB. Przewodniczący NSZZ Policjantów wyraźnie podkreślił, że konferencja nie jest hasłem do protestu, lecz zaproszeniem do rozmów. Zdaniem Rafała Jankowskiego – służby powinny być na ulicy ale tylko wtedy kiedy pełnią służbę – jesteśmy dalecy od tego żeby wyprowadzać ludzi na ulice. Mam wrażenie, że minister Brudziński, z którym spotkałem się dwa razy, ma wolę pomocy służbom. Dlatego oczekujemy na realną pomoc i jasne stanowisko w odpowiedzi na nasze postulaty, jakie Federacja przedstawiła resortowi.

Przewodniczący Kolasa poprosił o zabranie głosu Czesława Tułę – przewodniczącego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. Czesław Tuła z dużym zaangażowaniem omówił potrzebę postulowanego powrotu do uprawnień emerytalnych służb mundurowych, jakie obowiązywały do 31 grudnia 2012 roku. Uzasadnił powrót do poprzedniego systemu emerytalnego specyfiką służby, wypaleniem zawodowym, narażaniem życia i zdrowia, służbą na każde wezwanie etc. Mówił także o skromnych środkach przeznaczanych na utrzymanie dla funkcjonariuszy służby więziennej. Paradoksem jest sytuacja, że o zaopatrzeniu osadzonych decyzdują unijne dyrektywy ale o funkcjonariuszy dba tylko związek zawodowy.

Krzysztof Oleksak, przewodniczący Związku Zawodowego Strażaków „Florian” poruszył temat nadgodzin, których nagromadziło się kilkaset tysięcy w służbach mundurowych i nie widać aby władze miały jakiś rozsądnyc sposób na załatwienie tego problemu.

Krzysztof Hetman – Przewodniczący NSZZ Pracowników Pożarnictwa – przyznał, że funkcjonariusze służb mundurowych, których jest łącznie około 110 tysięcy, dzielą się obecnie na tych, którzy rozpoczęli służbę przed dniem 31 grudnia 2012′ i tych którzy rozpoczęli służbę po 1 stycznia 2012′. Pozostaje 98% funkcjonariuszy czekających na jasne stanowisko odnośnie sposobu naliczenia emerytury.

Przewodniczący Federacji Marcin Kolasa – przedstawił wyczerpująco sprawę art 15 dotyczącym wprowadzenia pełnopłatnego okresu L-4. Minął rok od obietnicy danej przez ówczesnego ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka i ta deklaracja nie została zrealizowana – powiedział.

Kamil Osipowski – Przewodniczący Zarządu Związku Zawodowego Służby Celnej – podsumował efekty reformy słuzby celnej. – Mieliśmy reformę służby celnej i powstała Krajowa Administracja Skarbowa, przy tego typu reformie, coś jednak nie wyszło do końca. Funkcjonariusze celno-skarbowi właczeni zostali do systemu zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych, ale podlegają odrębnej regulacji. My również narażamy życie a nasza praca przynosi efekty wielokrotnie przekraczające nakłady na działalność samej słuzby. Zalezy nam abyśmy byli zrównani z pozostałymi służbami mundurowymi – zakończył.

Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych Dorota Gardias podkreśliła, że służby mundurowe stanowią filar tej centrali związkowej i dołoży wszelkich starań, aby problemy służb zostały przedstawione na Forum Dialogu Społecznego. Także Leszek Miętek, wiceprzewodniczący OPZZ podkreślił, że służby mundurowe powinny otrzymywać właściwe i godziwe wynagrodzenie bez składania petycji, stanowisk i postulatów, czy chociażby organizowania konferencji prasowych…Również poparł potrzebę przedstawienia postulatów służb na Forum Dialogu Społecznego.

Konferencję zakończył Przewodniczący Marcin Kolasa, dziękując uczestnikom Konferencji oraz przedstawicielom mediów. Złożył też wszystkim życzenia Wesołych Świąt Wielkanocnych.

Foto Galeria fot. Marek Osiejewski

Na podstawie przekazu transmisji (jp) Nagranie do odsłuchania poniżej: