„Zakazany związek – niebiescy bohaterowie tamtych dni”

Nie ulega wątpliwości, iż pierwsze heroiczne ruchy reformatorskie z 1981 roku są jednymi z najważniejszych wydarzeń w historii ruchu związkowego w polskiej Policji – pisze Maciej Dziergas w swoim komentarzu do uroczystości 40. rocznicy Zjazdu Delegatów w celu powołania związku zawodowego funkcjonariuszy Milicji.

Na fasadzie budynku Komendy Stołecznej Policji w Warszawie umieszczona została tablica upamiętniająca wydarzenie związane z utworzeniem 1 czerwca 1981 roku Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy MO.

Funkcjonariusze ówczesnego aparatu bezpieczeństwa, którzy w tamtych trudnych, siermiężnych czasach czynili starania o powstanie struktur związkowych w formacji mundurowej. Sytuacja niesłychana w komunistycznych realiach , z uwagi na fakt, iż dotyczyło to „zbrojnego ramienia partii”. Historia podwalin związku ale przede wszystkim ludzi, którzy odważyli się o Niego upomnieć.

Upomnieć o „zakazany związek”.

Ludzi, których późniejsze losy mogłoby stanowić kanwę filmu sensacyjnego.
Ci znani z imienia i nazwiska ale i rzesze bezimiennych, którzy przez następne lata „za swój zryw do zmian” byli represjonowani, zwalniani ze służby a także internowani. Trudno byłoby się dziś nam wczuć, w to co wtedy przeszli nasi niebiescy bracia .

Gra toczyła się o największą stawkę. Cierpienia i represje dotykały członków ich rodzin.
Z dnia na dzień pozostawieni bez jakichkolwiek środków do życia. Bohaterowie tamtych czerwcowych dni.

Wiemy jak skończył się pęd do „reformy w resorcie” 1981 roku. Bez pardonu otrzymywali „wilczy bilet, na podróż bez prawa powrotu do kraju. Częstokroć z obawy o własne życie i życie rodziny musieli z tego korzystać. Drogi emigracji wytyczały wszystkie kontynenty.

Pomimo przeszkód część działaczy w latach późniejszych podjęła działalność konspiracyjną, aby w 1989 roku rozpocząć kolejny ruch o utworzenie związku zawodowego, co stało się w 1990 r. – powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy MO, a następnie NSZZ Policjantów, którego działania pozwoliły na powrót do służby wielu zwolnionych wcześniej funkcjonariuszy.

W trakcie uroczystości przed KSP w Warszawie w dniu 1 czerwca 2021 roku upamiętniającej 40-lecie wydarzeń, na wniosek NSZZ Policjantów zostali uhonorowani, medalem;

Krzyżem Niepodległości KL I:

  • Pan Zbigniew DACIUK – milicjant Batalionu Pogotowia Komendy Stołecznej MO

Medalem 100 lecia Policji:

  • Pan Jan Kazberuk,
  • Pan Jarosław Mroczko,
  • Pan Krzysztof Zaborowski

oraz

  • Pani Renata Sierańska żona Ś.P sierż. Ireneusza Sierańskiego – jednego z pierwszych Przewodniczących

Odznaczonym serdecznie gratulujemy!

Zdaję sobie sprawę, że to tylko symboliczny gest podziękowania i pamięci o ich jakże bohaterskiej postawie w tamtym czasie. My współcześni Policjanci, nie tylko członkowie NSZZ Policjantów, winniśmy zachować w pamięci i szacunku TYCH, którzy dali podwaliny nie tylko pod obecny kształt związku ale i formułę naszej formacji.
Obowiązek pamięci o postawach tych zacnych ludzi pozostaje także po stronie Polskiego Państwa.

Niestety, czas jest nieubłagany, część z NICH już odeszła na wieczny spoczynek. Cześć Ich Pamięci!

Maciej Dziergas
Przewodniczący Zespołu
Zarządu Głównego NSZZ Policjantów
ds. opieki nad grobami i pamięci o Policjantach