XVI Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego

Na Jasną Górę przybyły 24 września, poczty sztandarowe garnizonów policyjnych z całej Polski, komendanci z pierwszym zastępcą komendanta głównego policji, nadinspektorem Andrzejem Szymczykiem. Obecna była liczna reprezentacja NSZZ Policjantów z przewodniczącym Zarządu Głównego Rafałem Jankowskim na czele.

Pielgrzymka rozpoczęła się na placu Biegańskiego, gdzie złożono kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Reprezentacyjna orkiestra dęta policji dała pokaz musztry paradnej. Delegacja policjantów pojechała do częstochowskiej alei Katyńskiej, gdzie w 2010 roku zasadzono Dęby Pamięci – po jednym drzewie upamiętniającym częstochowskich policjantów, żołnierzy zamordowanych w Katyniu.

Z placu Biegańskiego pielgrzymka przeszła na Jasną Górę, na uroczystą mszę. Po drodze w al. Sienkiewicza złożono kwiaty przed pomnikiem błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki i na Grobie Nieznanego Żołnierza

– Drogie policjantki i policjanci, to wy codziennie stajecie do walki ze złem, nierzadko dobrze zorganizowanym i coraz bardziej brutalnym. Doceniamy każdą waszą interwencję w domach, gdzie ma miejsce przemoc. Pomagając ofiarom przemocy zyskujecie nie tylko wyróżnienia i nagrody w konkursie ‘Policjant, który mi pomógł’, ale nade wszystko za okazaną pomoc przez wielu ludzi nazywani jesteście „aniołami dobroci” – mówił w homilii bp Józef Guzdek, biskup polowy Wojska Polskiego, Delegat Komisji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji.

Program XVI Jasnogórskich Spotkań Środowiska Policyjnego
11.30 – zbiórka uczestników uroczystości na Placu Biegańskiego w Częstochowie

12.00 – złożenie wiązanki kwiatów przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz wyjazd delegacji na złożenie wiązanki kwiatów w miejscu pamięci na Polanie Dębowej,
– zapalenie zniczy przed pomnikiem Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki,
– uroczysty Apel Pamięci w 77. rocznicę Zbrodni Katyńskiej przed pomnikiem Nieznanego Żołnierza przy Alei Henryka Sienkiewicza

13.15 – Msza Święta w intencji środowiska policyjnego – celebrowana przez Księdza Biskupa Józefa Guzdka – Delegata Konferencji Episkopatu polski ds. Duszpasterstwa Policji z kapelanami Policji – Wały Jasnogórskie

14.30 – modlitwa w intencji policjantów pomordowanych na wschodzie wiosną 1940 roku oraz całego środowiska policyjnego przed Cudownym Obrazem w Kaplicy Matki Boskiej Jasnogórskiej