XIX Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego

27 września 2020′, jak co roku, delegacje policjantów z całego kraju uczestniczyły w XIX Ogólnopolskich Jasnogórskich Spotkaniach Środowiska Policyjnego. W uroczystej Mszy Świętej celebrowanej przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Polowego Wojska Polskiego gen. bryg. dra Józefa Guzdka, uczestniczyli: Podsekretarz Stanu w MSWiA Bartosz Grodecki, Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk oraz gospodarz Spotkań Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski. Śląski garnizon reprezentował Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński.

W niedzielę odbyła się pielgrzymka policjantów na Jasną Górę. Organizatorami uroczystości po raz dziewiętnasty byli policyjni związkowcy. Wydarzenie współorganizował Gabinet Komendanta Głównego Policji, Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach oraz Komenda Miejska Policji w Częstochowie. Tradycja pielgrzymowania środowisk policyjnych do Częstochowy sięga 1990 roku, kiedy to 11 sierpnia po raz pierwszy odbyła się pielgrzymka policjantów z gdańskich oddziałów prewencji na Jasną Górę. Dała ona początek Ogólnopolskim spotkaniom środowisk policyjnych, które nieprzerwanie od 2001 roku organizowane są w ostatnią niedzielę września w dniu świętego Michała Archanioła – patrona Polskiej Policji.

Tegoroczna pielgrzymka różniła się od poprzednich. Ze względu na epidemię koronawirusa, policjanci spotkali się na Jasnej Górze w mniejszym gronie, a msza odbywała się w Kaplicy Cudownego Obrazu.

Uroczystości rozpoczęły się złożeniem wieńca przed tablicą „Gloria Victis – Chwała zwyciężonym”. Delegacja z Komendantem Głównym Policji gen. insp. Jarosławem Szymczykiem, Podsekretarzem Stanu w MSWiA Bartoszem Grodeckim oraz przewodniczącym Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafałem Jankowskim, JE Biskupem Józefem Guzdkiem i Prezesem Stowarzyszenia RP 1939r. Panią Teresą Bracką złożyła wieniec w hołdzie przedwojennym policjantom zamordowanym wiosną 1940 roku w ZSRR.

O godzinie 12.30 w Kaplicy Cudownego Obrazu policyjni pielgrzymi uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej celebrowanej przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka – Delegata Konferencji Episkopatu Polski do Spraw Duszpasterstwa Policji. Biskup Polowy w swoim kazaniu podkreślił, że nie powinno być zgody na ataki na tych, którzy z narażeniem życia przyczyniają się do naszego bezpieczeństwa, nie można też tolerować mowy nienawiści wobec funkcjonariuszy. Skierował apel do wszystkich ludzi dobrej woli: „Nie zgadzajmy się na niszczenie autorytetu polskiej Policji”. „Ponieważ obserwujemy, że zło się organizuje, zło rośnie w siłę, więc i dobro musi się organizować, mobilizować – mówi bp Józef Guzdek – Dlatego tutaj przychodzimy, bo wiemy, że Jasna Góra jest takim miejscem, gdzie ludzie nabierają ducha, nabierają odwagi, żeby służyć Bogu i bliźnim”.

„To jest formacja, która jest formacją frontową, tak jak powiedział w kazaniu ks. biskup, jest niejednokrotnie bardzo atakowana ze względu na charakter swojej pracy – podkreślił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Bartosz Grodecki – A statystyki i badania wskazują jasno – polska Policja jest odbierana bardzo dobrze, i ponad 80 procent społeczeństwa jest zadowolona i dumna z działań polskiej Policji, i czuje się bezpieczna”.

„Jak co roku pielgrzymujemy do Królowej Polski przede wszystkim, aby podziękować za rok, który za nami, a on był niezwykle trudny z uwagi na to, że nie brakowało tych codziennych wyzwań dla funkcjonariuszy i pracowników polskiej Policji, ale też spotkaliśmy się z tym ogromnym zagrożeniem dla nas wszystkich, jakim jest pandemia koronawirusa. Zresztą, ona też spowodowała, że dzisiaj w wyjątkowo skromnym gronie, reprezentującym całe środowisko, jesteśmy tutaj – mówił komendant główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk – Ale też oczywiście prosimy o opiekę, o wsparcie, o to, co niezwykle ważne, o czym tak pięknie mówił w homilii biskup Józef Guzdek – o tę mądrość podejmowania trudnych wyborów i trudnych decyzji, bo one często, jeśli chodzi o policyjną służbę, muszą zapadać w ułamkach sekund, i bardzo często wiążą się z tym, że musimy w stosunku do kogoś użyć siły, czasami zatrzymać i pozbawić wolności, ale tylko i wyłącznie po to, żeby cała reszta nas mogła czuć się bezpiecznie. A ostanie wskazania opinii publicznej, pokazujące ten bardzo wysoki poziom poczucia bezpieczeństwa pokazują nam, że idziemy dobrą drogą”.

Na zakończenie Eucharystii ze słowami podziękowania do całego środowiska policyjnego zwrócił się Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski.

Wystąpienie Rafała Jankowskiego.
– Policjant to człowiek, który czyni dobro. – Policjanci to ludzie, którzy czynią dobro. – By to dobro czynić muszą działać zdecydowanie i sprawnie. – By działać zdecydowanie i sprawnie niejednokrotnie wchodzą w sferę osobistą drugiego człowieka, naruszają jego przestrzeń i nietykalność cielesną.- Tak czasami droga do czynienia dobra wygląda. – To dobro to oczywiście bezpieczeństwo każdego człowieka, prawo do spokojnego życia. O te wartości na co dzień dbają policjanci. Robią to z pełnym poświęceniem, z narażeniem własnego życia i zdrowia, tak, taki zapis znajduje się w policyjnej umowie o pracę w rocie ślubowania.
– Cięgle jednak znajdują się tacy, którzy mówią źle o policjantach, krytykują za podjęte działania, znieważają, złorzeczą. To trudna sytuacja dla ludzi, którzy codziennie służąc społeczeństwu muszą mierzyć się ze złem, tą ciemną stroną naszych miast i ludzkiej natury. Ale też zmierzyć się muszą z tym złym i niesprawiedliwym słowem.
Część z nas otrzymuje wsparcie od najbliższych. Są tacy, którzy realizując swoje pasje tam znajdują chwile wytchnienia, ale setki policjantów co roku przyjeżdżały na Jasną Górę by właśnie tu nabrać mocy, nie zwątpić w słuszność swojej misji wzmocnić życiowy wybór służenia społeczeństwu.
– W tym roku z przyczyn wiadomych tłumy policjantów nie wypełniły błoni jasnogórskich, ale nasze Koleżanki i Koledzy wiedzą, że my tu dotarliśmy w ich imieniu i za tę możliwość w tym trudnym czasie dziękuję Ojcom Paulinom i Jego Ekscelencji księdzu biskupowi Józefowi Guzdkowi.
– I na koniec przytoczę historię, jaka wydarzyła się kilka dni temu. Wszyscy mogliśmy obejrzeć w telewizji, jak patrol policjantów uratował życie rocznemu chłopcu. Policjanci niemalże wyrwali dziecko matce, która szukała pomocy gdy jej synek przestał oddychać. Pędem na sygnałach przejechali przez miasto pod szpital a potem jeden z policjantów z dzieckiem na rękach wbiegł do lekarza. Ta akcja uratowała chłopcu życie. Dziennikarze zapytali policjanta czy czuje się bohaterem?
– To był młody funkcjonariusz ale bez wahania odpowiedział, że on bohaterem się nie czuje a wszyscy, którzy noszą niebieski mundur są bohaterami.

Po uroczystej Mszy Świętej uczestnicy wpisali się do księgi pamiątkowej wydarzenia.

Galeria Foto.

Fot. Śląska Policja i Biuro Prasowe Jasnej Góry