X JUBILEUSZOWA KARCZMA POLICJANTÓW

X JUBILEUSZOWA KARCZMA POLICJANTÓW

Policję Województwa Śląskiego utworzono na mocy rozporządzenia Wojewody Śląskiego z dnia 17 czerwca 1922 roku. Obok Policji Państwowej, była drugą pod względem liczebności formacją sił porządkowych II Rzeczypospolitej Polskiej. W tym roku przypada 100 rocznica utworzenia tej formacji, którą w godny sposób chcemy uczcić łącząc wspomnienia o tych historycznych wydarzeniach.

Zarząd IPA Region Dąbrowa Górnicza wraz z Zarządem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Dąbrowie Górniczej, w związku ze Świętem Policji obchodzonym w dniu 24 lipca oraz obchodami 100 rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego zorganizował X Karczmą Policjantów mającą na celu kultywowanie tradycji policyjnych i związkowych oraz integrację środowiska policyjnego, ich rodzin i mieszkańców naszego miasta.

Wśród zaproszonych gości spotkania byli obecni: poseł Robert Warwas, II Z-ca Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza Bożena Borowiec wraz z III Z-ca Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza Wojciechem Kędzia, Przewodnicząca Rady Miasta Agnieszka Pasternak, Prezydent Miasta Jaworzno Paweł Silbert wraz z Zastępca PM Łukaszem Kolarczykiem, Komendant Miejski Policji Artur Klimek wraz Zastępca Komendanta Policji w Dąbrowie Górniczej Jackiem Nowakiem, Komendanci Miejscy Policji z Jaworzna, Sosnowca oraz Zawiercia, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Michał Szczęśniak, Kanclerz Kurii Diecezji Sosnowieckiej Mariusz Karaś, wraz z kapelanem Dąbrowski Policjantów księdzem porucznikiem Andrzejem Stasiak, prezesi i wiceprezesi spółek z miasta Dąbrowa Górnicza. W uroczystości udział wzięli również przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji i stowarzyszeń .

Przewodniczący Regionu Rafał Gwiazda rozpoczął część oficjalną, a następnie odbyło się uroczyste wyróżnienia osób, które w aktywny sposób wpierają działalność i pozwalają na dalszy rozwój Związku Zawodowego Policji oraz IPA Dąbrowa Górnicza.

X Jubileuszowa Karczma Policjantów przeszła już do historii Regionu IPA Dąbrowa Górnicza i była znakomitym miejscem integracji członków i sympatyków regionu.