Wyrazy współczucia od Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj.śląskiego z siedzibą w Katowicach

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. śląskiego z siedzibą w Katowicach składa szczere i z serca płynące wyrazy współczucia dla rodziny

 ś.p. Grzegorza ZYCHAJŁO

Wiceprzewodniczącego Zarządu Okręgowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Katowicach.

Pogrzeb naszego kolegi związkowca odbył się w dniu 4 czerwca 2020 roku w Kościele św.Franciszka w Zabrzu .

W pogrzebie oprócz przedstawiciele innych służb mundurowych z woj. śląskiego i kraju, z ramienia Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj.śląskiego wzięli udział ;

kol.Michał SZCZĘŚNIAK -p.f. Przewodniczącego oraz kol.Jacek BRYŁA -Wiceprzewodniczący ds.finansowych

Cześć Jego pamięci, niech spoczywa w pokoju !

Maciej Dziergas
rzecznik prasowy
ZW NSZZ Policjantów
woj.śląskiego