Wyjaśnienie dotyczące sposobu naliczania podwyżek w 2017′

Ponieważ ciągle padają pytania i niedomówienia postaramy się wyjaśnić o co chodzi ze wzrostem mnożnika kwoty bazowej i dlaczego 274 zł to tak na prawdę 253 zł podwyżki i nikt nikogo/niczego/nikomu nie zabrał/schował/oszukał/ukradł.

Rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej w swej treści wskazuje przeciętne uposażenie funkcjonariuszy.

Kwota bazowa zapisana w ustawie budżetowej – 1523,29 zł

2016 r. – mnożnik na poziomie 3,01 tj. 1523.29 X 3,01= 4585 (kwota zaokrąglona)
Oznacza to, że przeciętne uposażenie policjanta w 2016 r. wyniosło 4585 zł.

2017 r. mnożnik na poziomie 3,19 tj. 1523,29 x 3,19 = 4859 (kwota zaokrąglona)
Oznacza to, że przeciętne uposażenie policjanta w 2017 r. wynosić będzie 4859 zł.

4859 zł – 4585 zł = 274 zł

Oznacza to, że podwyżki wyniosą średnio 253 zł miesięcznie na etat, a z uwzględnieniem nagrody rocznej za rok 2017 (wypłacanej w 2018 r.) – 274 zł.

Rozporządzenia przewidują, że mnożnik w PSP wzrośnie z poziomu 2,95 do 3,13, w Policji z 3,01 do 3,19, w SG – 3,03 do 3,21, a w BOR z 3,13 do 3,31. Oznacza to, że przeciętne uposażenie zawodowego strażaka wyniesie 4768 zł, policjanta – 4859 zł, pogranicznika – 4890 zł, a funkcjonariusza BOR – 5042 zł (wszystkie kwoty brutto).

Mówiąc prosto uposażenie w roku (na 12 miesięcy) wzrasta o 274 zł, ale ponieważ wypłat jest 13 (trzynastka wypłacana w roku następnym) to de facto wzrasta o 253 zł (różnica zbiera się na wzrost trzynastki)

Tak więc wzrost mnożnika kwoty bazowej służy tylko do celów „obliczeniowych, budżetowych, i ma na celu zabezpieczenie środków na podwyżki. Natomiast w jaki składnik uposażenia i w jakiej wysokości podwyżka zostanie „wrzucona” to odmienna kwestia, która obecnie jest negocjowana. Bo wzrost mnożnika kwoty bazowej absolutnie nie oznacza wzrostu mnożnika na grupie zaszeregowania ani wzrostu podstawy uposażenia

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/154/1

źródło: 29 stycznia 2017