Wspólnie dbają o polskie cmentarze na Ukrainie. Śląscy policjanci i motocykliści z Kazimierza Dolnego podpisali porozumienie.

Na zaproszenie Stowarzyszenia Wołyński Rajd Motocyklowy w Kazimierzu Dolnym przebywała delegacja Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. śląskiego w osobach: kol. Andrzeja Sochy – I wiceprzewodniczącego ZW NSZZ Policjantów woj. śląskiego, kol. Arkadiusza Kobieli, przewodniczącego ZT NSZZ Policjantów przy KMP w Częstochowie /Obaj to członkowie Zespołu tematycznego ZW NSZZ P woj. śląskiego ds. opieki nad grobami i miejscami pamięci o Policjantach/ oraz Macieja Dziergasa – wiceprzewodniczącego ds. kontaktu z mediami ZW NSZZ Policjantów woj. śląskiego a zarazem Koordynatora w/w Zespołu tematycznego .

Przedmiotem spotkania było m.in omówienie dotychczasowej współpracy, wymiana doświadczeń jak również zaplanowanie wspólnych działań. Należy zaznaczyć, kontakty robocze śląskiego Zarządu ze Stowarzyszeniem trwają już kilka lat . To właśnie z rekomendacji dr Leona POPKA z IPN Lublin udało się zawrzeć znajomość z Prezesem Stowarzyszenia Panem Henrykiem Kozakiem, na niwie kultywowania tradycji o miejscach ważnych dla Nas współczesnych Policjantów i Polaków. Ich działania przywracające w pamięci miejsca, wydarzenia, ludzi są nie do przecenienia.
Na swoich motocyklach przemierzają bezdroża Wołynia ,co jakiś czas pracując na polskich nekropoliach, w tym na cmentarzu w Kisielinie .
W miejscu gdzie spoczywa post. PP Joachim CIEPIELEWSKI, którego miejsce wiecznego spoczynku jak i polskiego cmentarza patronatem objął śląski Zarząd wraz z kolegami z ZW NSZZ Policjantów w Bydgoszczy .
Nadarzyła się okazja spotkać się nie tylko z Zarządem Stowarzyszenia ale Jego najbardziej aktywnymi społecznikami.

Przypomnijmy jeszcze raz.
Stowarzyszenie to od lat realizuje szereg patriotycznych zamierzeń. Trudno wyliczyć ilość zrealizowanych projektów przez tę organizację, ważnych dla Nas Polaków i współczesnych Policjantów. Działania związane z dbaniem o miejsca wiecznego spoczynku naszych rodaków, tu w kraju ale nade wszystko na Wołyniu. Podobnie Funkcjonariuszy Policji II RP, KOP, Wojska Polskiego…
Szerokie pole działań o charakterze patriotycznym i historycznym. Pamięci tych, którzy sami o siebie upomnieć się już nie mogą ”

Podobnie jak śląski projekt “MUSIMY PAMIĘTAĆ-KISIELIN”. Połączyła Nas ta sama idea i cele przypisane tak Stowarzyszeniu jak Niezależnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu Policjantów. M.in poprzez działania członków Zespołu ds. opieki nad grobami i miejscami pamięci o Policjantach ” śląskiego Zarządu ale i identycznego Zespołu w Zarządzie Głównym

W trakcie spotkania, w siedzibie Stowarzyszenia uhonorowano trzech członków SWRM w tym Prezesa medalami XXX-lecia powstania NSZZ Policjantów. Ponadto wspólne działania ZW NSZZ Policjantów woj. śląskiego ze Stowarzyszeniem Wołyński Rajd Motocyklowy zostały sformalizowane podpisanym porozumieniem o współpracy. /Fot./

 

Z rąk Pana Prezesa Henryka Kozaka odebrano dla Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. śląskiego okolicznościowe tablo, rewanżując się przekazaniem ryngrafu z podobizną patrona Polskiej Policji Archanioła Michała .

Następnie udano się pod Kościół w Kazimierzu Dolnym gdzie zapalono znicze przy tablicach poświęconych m.in ofiarom rzezi wołyńskiej.

Ostatnim elementem pobytu było zasadzenie na cmentarzu w Kazimierzu Dolnym dębu pamięci poświęconego zamordowanemu w Twerze Policjantowi PP II RP Władysławowi Duni.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

Wszystkim członkom Stowarzyszenia Wołyński Rajd Motocyklowy, Jego Prezesowi Henrykowi Kozakowi składamy serdeczne słowa uznania i podziękowania za gościnę, ciepłe przyjęcie, oraz merytoryczne i konstruktywne spotkanie!
Działamy wspólnie dalej 🇵🇱

Maciej Dziergas
rzecznik prasowy
ZW NSZZ Policjantów
woj. śląskiego

Wspólnie dbają o polskie cmentarze na Ukrainie. Śląscy policjanci i motocykliści z Kazimierza Dolnego podpisali porozumienie