Wniosek o dodatek specjalny dla OPP i SPPP trafił na biurko Komendanta Głównego Policji

11 października 2017 r. do gabinetu Komendanta Głównego Policji trafił wniosek Zespołu Zarządu Głównego NSZZ Policjantów ds. OPP, SPPP i SPAP o wypracowanie wspólnych założeń zmierzających do nowelizacji rozporządzenia MSWiA z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (tekst jedn. Dz. U. 2015, poz. 1236). W załączonych do wniosku dokumentach znalazła się decyzja Nr 1/VII/2017 Zespołu ds. OPP, SPPP i SPAP wypracowana na spotkaniu przewodniczących oddziałowych terenówek w Łodzi w dniu 30 sierpnia 2017 r. Zawarta w decyzji propozycja utworzenia dla funkcjonariuszy OPP i SPPP dodatku specjalnego poparta została opiniami wszystkich dowódców OPP i SPPP. Panom Dowódcom serdecznie za to dziękujemy, obiecując ze swej strony determinację w dochodzeniu do obranego celu. Mamy nadzieję, że adresat niniejszego wniosku – Pan Komendant Główny Policji – postąpi inaczej niż jego zastępca ds. Prewencji, który na 2 godziny przed umówionym z przedstawicielami Zespołu spotkaniem, odwołał to spotkanie nie podając żadnej przyczyny.

Sławomir Koniuszy, Mateusz Przybyłowski