Wniosek do Komendanta Głównego Policji w sprawie fotoradaru „Iskra – 1”

Na podstawie art. 241 i art. 242 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ZW NSZZ P woj. wlkp. zwrócił się ponownie do Komendanta Głównego Policji z wnioskiem o podjęcie pilnych działań celem wycofania z wyposażenia polskiej Policji urządzenia radarowego do pomiaru prędkości środków transportu „Iskra – 1”, którego producentem jest firma Simicon & Videoradar.

Podstawą wniosku jest Postanowienie o umorzeniu śledztwa przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie z dnia 27 grudnia 2016 roku, sygn. akt PO-III Ds. 197.2016.

Szczegółowa analiza Postanowienia wskazuje, że tego typu urządzenie nie jest odporne na działanie pola elektromagnetycznego, co w naszej ocenie uniemożliwia jego wykorzystanie przez funkcjonariuszy polskiej Policji.

źródło: http://www.nszzpwlkp.pl/aktualnosc,5293,0.htm 14 sierpnia 2017