Wizyta Ministra Brudzińskiego w Szkole Policji w Katowicach

Mamy świadomość, że trzeba stworzyć warunki, które zachęcą młodych ludzi do wstąpienia do służby. Bezpieczne państwo i obywatele to dobrze wyposażona, wyszkolona i opłacana Policja – powiedział minister Joachim Brudziński podczas spotkania ze słuchaczami i kadrą Szkoły Policji w Katowicach.

Z ponad 23 tys. kandydatów do służby w Policji w 2017 r. przyjęto 4151 nowych policjantów. Funkcjonariuszem został więc zaledwie co piąty kandydat do służby. – Musimy stworzyć warunki, aby do Policji trafiali ludzie inteligentni, kreatywni i dobrze przygotowani – powiedział szef MSWiA. Zaznaczył, że również w tym roku w szeregi formacji wstąpi ponad 4 tys. nowych policjantów.

Aby zostać policjantem trzeba przejść wieloetapową procedurę naboru. Obejmuje ona m.in. test wiedzy, test sprawności fizycznej, test psychologiczny, rozmowę kwalifikacyjną oraz ustalenie stanu zdrowia i stopnia zdolności do służby kandydata.

Minister podkreślił, że policjant, także młody – dopiero rozpoczynający służbę – musi być godnie wynagradzany i jako szef MSWiA będzie o to zabiegał. Poinformował jednocześnie, że w tym roku – od 1 maja – podwyżkę otrzymają najmniej zarabiający i nowo przyjęci funkcjonariusze służb podległych MSWiA. Na ten cel zostanie przeznaczona kwota w wysokości 150 mln złotych.

Wszyscy funkcjonariusze służb podległych MSWiA, a także pracownicy cywilni tych formacji, otrzymali podwyżki 1 stycznia 2017 r. Funkcjonariusze dostali średnio o 253 złote więcej, a pracownicy cywilni przeciętnie 250 złotych. Kolejna podwyżka, która obejmie wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, zostanie wprowadzona 1 stycznia 2019 roku. Dzięki niej funkcjonariusze będą zarabiać średnio o 609 zł więcej niż w 2016 r., a wynagrodzenia pracowników cywilnych wzrosną średnio o 597 zł.

Szef MSWiA zaznaczył, że zawód policjanta to stabilna i pewna praca, która daje nie tylko satysfakcję, ale stwarza także możliwości rozwoju. – Będziemy zabiegać o to, żeby ta satysfakcja z pracy wynikała nie tylko z realizacji waszej pasji, ale również z godziwego i godnego uposażenia. Tak, żeby wasze rodziny miały poczucie, że można godnie i stabilnie w pewnej perspektywie czasu, również z szansą na podniesienie tych zarobków, funkcjonować – dodał.

Minister życzył słuchaczom, aby proces przygotowania do służby w Policji był czasem maksymalnie wykorzystanym. – W Szkole Policji przygotowujecie się do tego, aby trafić do swoich macierzystych komend, a tam do służby obywatelom, bo wasza praca to właśnie służba – zaznaczył szef MSWiA.

W Szkole Policji w Katowicach w 2017 r. przeszkolono łącznie 4 273 słuchaczy na różnego rodzaju szkoleniach i kursach – w tym 582 słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego. Obecnie w szkole kształci się 633 słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego oraz 68 słuchaczy kursów specjalistycznych. Aktualnie w szkole są słuchacze m.in. z województw: śląskiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Podczas spotkania inspektor Rafał Kochańczyk, komendant Szkoły Policji w Katowicach poinformował, że szkoła planuje m.in. budowę nowoczesnej strzelnicy dla policjantów.

Szkoła Policji w Katowicach została utworzona na mocy zarządzenia nr 1 Komendanta Głównego Policji z 6 stycznia 1999 r. Jest najmłodszą tego typu jednostką w kraju. Na 31 grudnia 2017 Szkoła Policji w Katowicach posiadała 148 etatów policyjnych oraz 120 etatów pracowników Policji. Obecnie baza szkoleniowo – noclegowa pozwala na szkolenie jednocześnie 740 słuchaczy.

W spotkaniu ze słuchaczami i kadrą Szkoły Policji wzięli również udział: nadinspektor Jarosław Szymczyk, komendant główny Policji, Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski oraz parlamentarzyści ze Śląska.