Well Fitness – SIŁOWNIA

„Well Fitness” – SIŁOWNIA dla Członków Związku !!!

w cenie 59 zł.

Zainteresowani proszę o kontakt z Zarządem Wojewódzkim NSZZ Policjantów woj. śląskiego

tel. 478511972 lub 530 103 658 – kol. Dariusz Tabas