Wciąż brak porozumienia, decyzja o podjęciu ogólnopolskiej akcji protestacyjnej możliwa już w przyszłym tygodniu

Zarząd Główny NSZZ Policjantów jest zgodny co do konieczności ogłoszenia akcji protestacyjnej w przypadku nieosiągnięcia porozumienia z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Trwające od kilku tygodni rokowania w MSWiA nie przyniosły jeszcze żadnych konkretnych rozwiązań, a cierpliwość policjantów już się wyczerpała.

Jeżeli w najbliższych dniach MSWiA nie podpisze porozumienia gwarantującego realizację żądań skierowanych przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych, Zarząd Główny NSZZ Policjantów, w dniu 27 czerwca może ogłosić w Policji ogólnokrajową akcję protestacyjną i przyjąć harmonogram działań protestacyjnych na najbliższe miesiące. Do podjęcia takich samych decyzji dojdzie najpewniej w pozostałych organizacjach, które współdziałają w ramach Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

Do takich wniosków doszli członkowie Zarządu Głównego podczas posiedzenia, które odbyło się w dniu 20 czerwca 2018 r. Podkreślano, że Związek wykazał wystarczająco dużo dobrej woli i przede wszystkim cierpliwości, by podpisać porozumienie i zapewnić policjantom ustabilizowanie sytuacji kadrowej przynajmniej na dwa najbliższe lata. Chcielibyśmy by dobrą wolą odwzajemniła się również strona rządowa.

W trakcie kilkutygodniowych rokowań, ze strony MSWiA padały dość jasne deklaracje woli uregulowania takich kwestii, jak chociażby L-4, art. 15a czy wynagrodzenie za nadgodziny. Jednak w ślad za deklaracjami pojawiały się kolejne wersje porozumienia, gdzie konkretnych zapisów już nie było.

W dyskusji oceniającej efekty rokowań dominowały opinie, że postawa przedstawicieli MSWiA bardziej przypomina grę „na zwłokę” niż uczciwy, partnerski dialog. Zarząd Główny postanowił więc przekazać Ministrowi zaproszenie na posiedzenie w dniu 27 czerwca i domagać się ostatecznej decyzji w sprawie marcowych postulatów.

Spotkanie z Ministrem i uzyskanie jednoznacznej odpowiedzi w sprawie postulatów ma być jednym z ostatnich elementów na drodze do osiągnięcia wyznaczonego przez Zarząd Główny celu.

Biuro Prasowe Zarządu Głównego NSZZ Policjantów