W Sejmie o sytuacji zwierząt pracujących w służbach mundurowych podległych MSWiA.

Na posiedzeniu sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Błażej Poboży przedstawił informację o sytuacji zwierząt w służbach podległych MSWiA ze szczególnym uwzględnieniem ich sytuacji po zakończeniu służby.

– Zależy nam na trwałym, kompleksowym uregulowaniu statusu prawnego zwierząt w służbach – powiedział wiceminister Błażej Poboży podczas dzisiejszego (23 marca br.) posiedzenia sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Pomimo znacznego postępu oraz rozwoju nowych technologii, zwierzęta używane w służbach nadal odgrywają istotną rolę, stanowiąc realne wsparcie funkcjonariuszy, a w wielu przypadkach są wręcz niezastąpione – powiedział wiceminister Błażej Poboży.

Zwierzęta w służbach wspomagają m.in. realizację zadań związanych z ratowaniem życia i zdrowia w ramach akcji poszukiwawczych, działania wykrywcze związane z poszukiwaniem sprawców przestępstw oraz działania zapobiegawcze, dotyczące wykrywania niebezpiecznych substancji.

Jak poinformował wiceminister Błażej Poboży, szczegółowe kwestie związane z opieką nad zwierzętami pozostającymi w służbie regulują obecnie przepisy wewnętrzne, wydane przez komendantów poszczególnych służb. Przypomniał jednocześnie o powstałym projekcie ustawy, który całościowo ureguluje status zwierząt w tym zakresie.

W projekcie doprecyzowano przypadki, w których zwierzęta są wycofywane z użycia w formacjach. Zagwarantowano, że zwierzę, nawet wycofane ze służby, zawsze będzie pozostawało na stanie formacji, która będzie sprawowała nadzór nad realizacją opieki nad zwierzęciem – podkreślił wiceminister Błażej Poboży.

Jak dodał, określono także wymogi dla opiekuna, któremu przydziela się zwierzę pod opiekę w poszczególnych formacjach, zasady żywienia zwierząt oraz zasady finansowania badań profilaktycznych i leczenia zwierząt.

Regulacje, które zaproponowaliśmy, wychodzą naprzeciw oczekiwaniom społecznym, w tym samych opiekunów zwierząt wycofywanych ze służby. Chciałbym podkreślić, że wszystkie prace przygotowawcze były prowadzone w konsultacji ze służbami – powiedział wiceminister Błażej Poboży.

Jak podkreślił, projekt ustawy znajduje się już na zaawansowanym etapie prac legislacyjnych, tj. na etapie uzgodnień w ramach Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Poniżej nagranie posiedzenia Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych