W projekcie KISIELIN 2018′ skupiamy swoje działania na cmentarzu w Kisielinie.

Zamierzenie w 2018 roku realizowane będzie przy nieocenionej pomocy kolegów z ZT NSZZ Policjantów w Parczewie Piotra MIKITIUKA i Sławomira TELEONA oraz miejscowej milicji – za co już dzisiaj jesteśmy im serdecznie z całego serca wdzięczni.

W dniach 16-18 kwietnia do Kisielina udaje się zespół roboczy, powołany uchwałą naszej wojewódzkiej organizacji związkowej, celem wykonania prac porządkowych, polegających m.in. na opryskaniu chwastów, usunięciu starych drzew, krzaków, naprawy uszkodzonego ogrodzenia. Chcemy dotrzeć do tych grobów, które znajdują się w części zadrzewionej i niedostępnej wcześniej.

Wiosenne prace porządkowe i przygotowawcze ukierunkowane są na przyjazd w okolicach września br. całego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj.śląskiego – celem zorganizowania oficjalnej uroczystości połączonej z polową mszą świętą a związanej z patronatem nad grobem.

Nasz projekt na 2018 rok, upamiętniający miejsca wiecznego spoczynku naszych przedwojennych kolegów, w naszym przekonaniu wpisuje się w obchody 100-lecia odzyskania przez Państwo Polskie Niepodległości.

Maciej Dziergas
rzecznik prasowy

Tekst przysięgi:

„Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu na powierzonym mi stanowisku pożytek Państwa Polskiego oraz dobro publiczne mieć zawsze przed oczyma; Władzy zwierzchniej Państwa Polskiego wierności dochować, wszystkich obywateli kraju w równem mając zachowaniu, przepisów prawa strzec pilnie, obowiązki swoje spełniać gorliwie i sumiennie, rozkazy przełożonych wykonywać dokładnie, tajemnicy urzędowej dochować.  Tak mi Panie Boże dopomóż”

(na podstawie „Na posterunku”, Nr 5/1938 r.”)

Plakat w załączniku.