VII Zjazd NSZZ Policjantów wybrał nowego Przewodniczącego

Nasz Przewodniczący, kol. Rafał Jankowski został Przewodniczącym Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Obradujący w Warszawie VII Zjazd NSZZ Policjantów wybrał nowego Przewodniczącego, wiceprzewodniczących i Główną Komisję Rewizyjną.

Zdecydowaną większością w głosowaniu na Przewodniczącego Zarządu Głównego zwyciężył Rafał Jankowski, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. śląskiego. Rafał Jankowski jest policjantem z 25-letnim stażem służby. Cały czas w pionie kryminalnym. Do NSZZ Policjantów należy od początku służby. Od 12. lat pełni w tej organizacji funkcje. Najpierw jako przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Piekarach Śląskich a potem jako wiceprzewodniczący śląskiego Zarządu Wojewódzkiego. Śląskim Zarządem kieruje od 7 listopada.

Do wyborów na przewodniczącego NSZZ Policjantów stanęli trzej  kandydaci: Rafał Jankowski, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. śląskiego, Józef Partyka, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. pomorskiego oraz Grzegorz Gubała, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego.

W głosowaniu uczestniczyło 140 delegatów. Zwycięzca Rafał Jankowski uzyskał 78 głosów poparcia. Na Józefa Partykę głosowało 55 delegatów, a na Grzegorza Gubałę 7.

Dotychczasowy przewodniczący Zarządu Głównego Grzegorz Nems nie ubiegał się o ponowny wybór. Zgromadzeni delegaci udzielili ustępującemu Zarządowi Głównemu i Komisji Rewizyjnej absolutorium.

Ustalono, że wiceprzewodniczących będzie nadal dwunastu.

Sześciu wiceprzewodniczących zostało zgłoszonych z rekomendacji nowego Przewodniczącego. W wyniku wyborów funkcje wiceprzewodniczących obejmą Rafał Kruk, Piotr Malon, Benedykt Nowak, Krzysztof Balcer, Dariusz Brzezicki i Andrzej Szary.

Na pozostałe do obsadzenia sześć miejsc zgłoszono kolejnych 14 kandydatów. Największą ilość głosów spośród nich uzyskali i obejmą funkcje wiceprzewodniczących następujący kandydaci: Marek Osiejewski, Józef Partyka, Piotr Kujawa, Marek Tarwacki, Kazimierz Barbachowski i Artur Garbacz.

Nowi wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów w kolejności alfabetycznej:

 • Krzysztof Balcer,
 • Kazimierz Barbachowski,
 • Dariusz Brzezicki,
 • Artur Garbacz,
 • Rafał Kruk,
 • Piotr Kujawa,
 • Piotr Malon,
 • Benedykt Nowak,
 • Marek Osiejewski.
 • Józef Partyka,
 • Andrzej Szary,
 • Marek Tarwacki.

Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej wybrano Mirosława Łyżniaka, wiceprzewodniczącym GKR został Bartłomiej Kolasa.

Wybrano także 5 członków Głównej Komisji Rewizyjnej.

 1. Dariusz Milewski,
 2. Dariusz Szachnowski,
 3. Daniel Lendzio,
 4. Andrzej Wójcik,
 5. Jan Wodziński.

Protokół z obrad Zjazdu i Uchwały Zjazdu oraz galeria foto wkrótce

P.S. Przepraszamy za przekręcanie niektórych nazwisk, zwłaszcza naszych nowych kolegów, które słyszeliśmy wyłącznie z mikrofonu a na sali panował gwar. Obecnie zamieszczone dane otrzymaliśmy już w formie pisemnej.

źródło: www.nszzp.pl 7 grudnia 2016