Ustawa regulująca status zwierząt w służbach mundurowych wróciła do Sejmu

W porządku dziennym 36. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 11 sierpnia 2021 r. znalazło się Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1437).

Druk ten zawiera poprawki wniesione przez Senat RP do projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw – regulującej status zwierząt w służbach mundurowych.

Dzień wcześniej – 10 sierpnia 2021′ odbyło się posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW), na którym rozpatrzono uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1437).

Druk 1437 w załączniku