Uśredniając, w stosunku do 2015 r. pensje funkcjonariuszy służb mundurowych wzrosną o 800 zł.

– Uśredniając, uposażenie funkcjonariuszy służb mundurowych podległych MSWiA wzrośnie o 800 zł w stosunku do 2015 r. – oświadczył w Lublinie szef MSWiA Joachim Brudziński. Przypomniał, że na najbliższe podwyżki dla najmniej zarabiających funkcjonariuszy przeznaczone zostało 150 mln zł.

Od 1 maja do rozdysponowania jest 150 mln zł na uposażanie funkcjonariuszy najniżej zarabiających. To jest konkret, to są konkretne pieniądze. 1 stycznia 2019 r. kolejna podwyżka trafi do portfeli i budżetów domowych wszystkich funkcjonariuszy – powiedział Brudziński, który uczestniczył w piątek w odprawie z komendantami lubelskiej Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Granicznej. – Czyli z tą podwyżką z 2017 r. – uśredniając można powiedzieć – o 800 zł będzie więcej w portfelu, w budżecie domowym funkcjonariusza niż było w 2015 r. Czy to jest wystarczająco? Na pewno nie, ale jednak te działania podejmujemy – dodał Brudziński.
Szef MSWiA zaapelował o „racjonalne wydatkowanie środków”, które trafią do służb. Pod koniec marca związki zawodowe mundurowych wystąpiły z postulatami: podwyżek o 650 zł, powrotu do poprzedniego systemu emerytalnego, odmrożenia waloryzacji pensji. Zapowiedziały protesty, jeśli do 14 kwietnia 2018 r. nie zostanie podpisane porozumienie, które ma ustalić sposoby i terminy realizacji poszczególnych żądań.

Resort w piątek poinformował w komunikacie, że minister zaprosił związkowców na spotkanie 19 kwietnia.
– W ostatnich dniach można było usłyszeć, że są różnego rodzaju napięcia ze strony społecznej, ze strony związków zawodowych, funkcjonujących w służbach. Chcę państwa poinformować, że w czwartek odbyłem spotkanie z przedstawicielami NSZZ +Solidarność+, działającego w Straży Pożarnej, ale już w przyszłym tygodniu zaprosiłem na spotkanie przedstawicieli wszystkich związków zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, bo nie mam najmniejszego problemu z tym żeby wsłuchiwać się w głosy – powiedział Brudziński.
– Jeśli argumenty są racjonalne, to będziemy podejmować takie działania, aby dzielenie tego tortu – czasami wydaje się małego tortu – było racjonalne – powiedział Brudziński.
W piątkowym komunikacie resort poinformował, że 19 kwietnia, podczas spotkania ministra ze związkowcami omówione zostaną podwyżki dla policjantów, strażaków, strażników granicznych oraz funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.
– Łącznie we wszystkich czterech służbach podległych MSWiA wzrost uposażenia zasadniczego obejmie ponad 110 tys. funkcjonariuszy, w tym m.in. prawie 75 tys. policjantów i ponad 23 tys. strażaków. Policja otrzyma na te podwyżki ponad 98 milionów zł, Państwowa Straż Pożarna – ponad 36 milionów zł, Straż Graniczna – ponad 13 milionów zł, a Służba Ochrony Państwa – niemal 2,5 miliona – podało MSWiA.